Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

»

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Miasto:Kraków
Rok założenia:1397
Ilość studentów:3500


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią Polski i Krakowa. Uniwersytet posiada wydziały: Filozoficzny, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologiczny i zamiejscowy – Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Obecnie UPJPII liczy blisko 3500 studentów.

NOWE SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU HISTORIA!

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD
Celem studiów jest zrozumienie uwarunkowań historycznych i współczesnych problemów środowisk religijnych oraz aspektów kulturowych i politycznych regionu w kontekście międzynarodowym. Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej związanej z regionem Bliskiego i Środkowego Wschodu. 

DZIEDZICTWO KULTUROWE INDII
Celem studiów jest rzetelne poznanie historii i tradycji oraz współczesnych zagadnień związanych z religijnym oraz etnicznym zróżnicowaniem indyjskiego społeczeństwa oraz zrozumienie kulturowych i politycznych uwarunkowań tego regionu świata w kontekście międzynarodowym. Pozwalają one na opanowanie szerokiego zakresu wiadomości dotyczących Indii oraz zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia działalności zawodowej związanej z Indiami. 

STUDIA PODYPLOMOWE
Na UPJPII prowadzone są studia podyplomowe z zakresu: archiwistyki i bibliotekoznawstwa; bioetyki; duchowości; dziennikarstwa; filozofii, etyki i wiedzy o kulturze; historii i wiedzy o społeczeństwie; konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych; szkoła opieki duszpasterskiej św. Jana Bożego, wychowania prorodzinnego. 

WARSZTAT
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego organizuje nieodpłatne Warsztaty Historyczne dla Młodzieży. Rozwijają one wiedzę historyczną na temat wybranych wydarzeń z dziejów Polski i historii powszechnej. Warsztaty mają zróżnicowaną, atrakcyjną formę: wykładów, warsztatów i wycieczek. Uczestnictwo w spotkaniach stanowi cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i pozwala w drodze konkursowej na zdobycie indeksu Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Zgłoszenia uczestnictwa w tegorocznej edycji warsztatów oraz wszelkie zapytania należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl