Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Kontakt

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań 
info@ump.edu.pl

Centrala telefoniczna:
tel. 061 - 854 60 00 
fax 061 - 852 04 55

Sekretariat Rektora:
kierownik: Regina Popiół 
tel. 061 - 854 62 28
mgr inż. Elżbieta Walkowiak
tel. 061 - 854 62 26
fax 061 – 852 03 42
rektor@ump.edu.pl

Sekretariat Kanclerza: 
tel. 061 - 854 62 59 
sekr_dyr@ump.edu.pl 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
mgr Dorota Knapska 
P.o. Kierownika 
854-62-07 , 854-60-49
dknapska@ump.edu.pl

Sekcja Stypendialno – Bytowa 
Ewa Jacewicz
Kierownik 
tel./fax 061 – 854 60 64
jacewicz@ump.edu.pl

mgr inż. Justyna Sobkowiak
tel. 061 – 854 62 16
mgr Aleksandra Trojanowska
tel. 061 -854 60 63
mgr Joanna Wojciechowska
tel. 061 – 854 60 65
mgr Ewa Węgrzynowska
tel. 061 - 854 60 62

Sekcja ds. rekrutacji
mgr Justyna Dryl
tel. 061 – 854 62 53
rekrutacja@ump.edu.pl


WYDZIAŁ LEKARSKI I
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel./fax. 061 854 62 81
e-mail:dwl1@ump.edu.pl

kierownik
Elżbieta Marciniak 
stanowisko:kierownik
tel. 061 854-62-10

sprawy promocyjne
Jolanta Miśkiewicz
stanowisko:samodzielny referent 
tel. 061 854 62 32

sprawy ogólne 
mgr Justyna Matuszewska
stanowisko:specjalista
tel. 061 854 60 07

rekrutacja
Aneta Kalicka 
e-mail: rekr_wlek1@ump.edu.pl
tel./fax. 061 854 74 66
tel. 061 854 74 65
tel. 061 854 74 43


WYDZIAŁ LEKARSKI II
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
fax. 61 854 71 33 
kondygnacja D2, II ptr.
dwl2@amp.edu.pl

mgr Barbara Chyczewska
stanowisko: Kierownik
tel. 61 – 854 71 31
barbara@amp.edu.pl

habilitacje
mgr Izabela Rapczyńska
stanowisko: specjalista 
tel. 61 – 854 71 32, 
irapczyn@amp.edu.pl

promocje doktorskie 
Danuta Gowarzewska
stanowisko: Samodzielny referent 
tel. 61 – 854 71 34
dgowarze@amp.edu.pl

Wydziałowe Biuro Rekrutacji:
mgr Anna Jurago
tel. 61 854 73 87
fax. 61 854 74 26 
rekr_wlek2@amp.edu.pl


WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
fax. 61 854 71 33 
kondygnacja D2, II ptr.
dwl2@amp.edu.pl

mgr Barbara Chyczewska
stanowisko: Kierownik
tel. 61 – 854 71 31
barbara@amp.edu.pl

habilitacje
mgr Izabela Rapczyńska
stanowisko: specjalista 
tel. 61 – 854 71 32, 
irapczyn@amp.edu.pl

promocje doktorskie 
Danuta Gowarzewska
stanowisko: Samodzielny referent 
tel. 61 – 854 71 34
dgowarze@amp.edu.pl

Wydziałowe Biuro Rekrutacji:
mgr Anna Jurago
tel. 61 854 73 87
fax. 61 854 74 26 
rekr_wlek2@amp.edu.pl


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
UM. im. K. Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
tel. 061-655 92 25
fax 061-655 92 24

Kierownik Dziekanatu 
mgr Agnieszka Ciesielska 
tel. 061–655 92 88
fax 061-655 92 24 
aciesiel@ump.edu.pl 

mgr Małgorzata Pawłowska
tel. 061–655 92 25
fax 061-655 92 24 

Tomasz Karabasz
tel. 061–655 92 29
fax 061–655 92 28