Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Organizacje studenckie

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego - RUSS
Przewodnicząca - Weronika Pelczar
D.S. „Medyk”, pok. 018
ul. Rokietnicka 4 
tel. 061 658 42 75
fax. 061 658 42 81

Studenckie Towarzystwo Naukowe - STN
Przewodnicząca Zarządu - Kinga Blumska
D.S. „Eskulap”, pok. 27 
ul. Przybyszewskiego 39
tel./ fax. (061) 658 44 19 


Gazeta Studencka „Puls UM” 
Redaktor Naczelna – Aleksandra Suchecka
D.S. „Eskulap”, pok. 3 
ul. Przybyszewskiego 39 
tel./ fax. (061) 658 44 35 


Chór Uniwersytetu Medycznego
Prezes - Justyna Chełmińska
D.S. „Eskulap”, pok. 26 
ul. Przybyszewskiego 39
tel. (061) 658 44 30


Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny - IFMSA - Oddział Poznań
Prezydent Oddziału - Angelika Kuczmarska
D.S. „Aspirynka”, pok. 2 
ul. Rokietnicka 6 


Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej - ASMR
Przewodnicząca - Anna Żądło
tel. 507 47 00 30
ul Rokietnicka 6 pokój 2
asmr@am.poznan.pl
tel. (061) 854 68 54


Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – PTSS
Prezes - Anna Łukanowska
ul. Bukowska 70 pok. A 407
tel. (061) 85 47 107
poznan@ptss.pl

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego - KU AZS UMP
Prezes: Michał Kaatz 
tel. 691-744-733 
e-mail:mkaatz@wp.pl

V-ce Prezes d.s. Administracyjnych: Maciej Białokryty 
tel.607-750-071 
e-mail: bialokryty@gmail.com


Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Młoda Farmacja
Przewodnicząca - Joanna Bączkowska 
tel. 697-498-478
fax 61 658 41 00
D.S. „Aspirynka”, pok. 1 
ul. Rokietnicka 6


American Student Government - ASG 
Przewodniczący Michał Kulon
D.S. „Aspirynka”
ul. Rokietnicka 6 


Zrzeszenie Studentów Polskich