Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

administracja
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
administracja
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filozofia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filozofia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
socjologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
socjologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia o spec. filologia angielska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia o spec. filologia germańska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia o spec. filologia rosyjska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia o spec. filologia rosyjska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.rosyjskim
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia o spec. lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.rosyjskim
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia polska o spec. nauczycielska i spec. dodatkowa - historia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia polska o spec. nauczycielska i spec. dodatkowa - historia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
historia o spec. nauczycielska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
kulturoznawstwo
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
kulturoznawstwo
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
ochrona dóbr kultury
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
ochrona dóbr kultury
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
stosunki międzynarodowe
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
stosunki międzynarodowe
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja techniczno-informatyczna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja techniczno-informatyczna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
fizyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
informatyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
informatyka
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
inżynieria bezpieczeństwa
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
inżynieria bezpieczeństwa
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
inżynieria materiałowa
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
inżynieria materiałowa
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
matematyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
mechatronika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
mechatronika
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
biologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
biologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
biotechnologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
biotechnologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
geografia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
geografia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
ochrona środowiska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
ochrona środowiska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
turystyka i rekreacja
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
turystyka i rekreacja
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
wychowanie fizyczne
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
wychowanie fizyczne
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
praca socjalna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
praca socjalna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
psychologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
psychologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

administracja
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
administracja
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filozofia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filozofia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
ochrona dóbr kultury
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
ochrona dóbr kultury
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja techniczno-informatyczna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja techniczno-informatyczna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
fizyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
matematyka
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
biologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
biologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
geografia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
geografia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
wychowanie fizyczne
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
wychowanie fizyczne
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:

Studia doktoranckie

historia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
językoznawstwo
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
literaturoznawstwo
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki, inżynierii materiałowej i mechaniki
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
psychologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr: