Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

www.pwsb.pl »

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu


Miasto:Poznań
Rok założenia:2001
Ilość studentów:


Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod pozycją 82. Uczelnia nasza powstała na podstawie decyzji Ministerstwa z dnia 3 października 2001r. i działa w myśl Ustawy o Wyższych Szkołach Zawodowych z dnia 26.06.1997r. 

Oferujemy studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w następujących specjalizacjach:

- Logistyka w przedsiębiorstwie
- Informatyka w biznesie
- Rachunkowość w biznesie
- Psychologia zarządzania
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Management in Business - studia w języku angielskim
- Hotel Management - studia w języku angielskim
- Zarządzanie w hotelarstwie

Szkoła posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe.

Wszystkie pomieszczenia Uczelni mieszczą się w centrum Poznania. Rektorat, dziekanat, biblioteka, sale komputerów oraz wykładowe i księgowość znajdują się w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 18 (bardzo blisko dworca PKS i PKP).

Senat Uczelni

Organem kolegialnym Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest Senat, który sprawuje pieczę nad całokształtem działalności naukowo-dydaktycznej. W skład Senatu wchodzą: rektor i jego pełnomocnicy, prorektor, kanclerz i jego przedstawiciele, dziekan, kierownicy katedr, samodzielni pracownicy Uczelni, główna księgowa, kierownik biblioteki oraz przedstawiciele samorządu studenckiego.

Współpraca międzynarodowa

Aby umożliwić  kontakty  zagraniczne uczelnia otrzymała rozszerzoną Kartę Erasmusa, wprowadziliśmy ECTS- Europejski Systemu Oceny Nauczania. Ponadto w ramach programów kooperacji miedzynarodowej  podpisaliśmy umowy o współpracy z Agder University College/ Norwegia oraz Partium Christian University, Oradea,Rumunia.Kontakty z wykładowcami, specjalistami ,naukowcami i kadrą profesorską z Erasmus University/ Holandia, University of Louisville/Kentucky, USA oraz University of Western Ontario/London. Współpracujemy również z fińską uczelnią Tampere University of Technology w Pori.