Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

http://www.put.poznan.pl »

Politechnika Poznańska


Miasto:Poznań
Rok założenia:1919
Ilość studentów:20000


Misją Politechniki Poznańskiej jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym związku z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Oferta edukacyjna Politechniki Poznańskiej obejmuje kształcenie trójstopniowe w systemie ECTS (European Credit TransferSystem - Europejski System Punktów Kredytowych): od inżynierskiego (I stopień) przez magisterskie (II stopień) do doktorskiego (III stopień). Od roku akademickiego 2006/2007 studia są możliwe również w języku angielskim.

Politechnika Poznańska prowadzi również tzw. kierunki zamawiane - strategiczne dla gospodarczego rozwoju Polski. Na stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie mają najlepsi studenci kierunków:
* mechanika i budowa maszyn (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu),
* informatyka (Wydział Informatyki i Zarządzania),
* inżynieria materiałowa (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania),
* fizyka techniczna (Wydział Fizyki Technicznej).

Studenci Politechniki Poznańskiej mają możliwość zamieszkiwania w akademikach, które zlokalizowane są wokół głównych ośrodków wykładowych.