Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

bezpieczeństwo narodowe
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
bezpieczeństwo narodowe
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
biologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
biologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
biotechnologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
biotechnologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
chemia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
chemia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja techniczno-informatyczna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja techniczno-informatyczna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
fizyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
informatyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
informatyka
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
inżynieria bezpieczeństwa
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
inżynieria bezpieczeństwa
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
matematyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
matematyka
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
ochrona środowiska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
ochrona środowiska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
administracja
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
administracja
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
filozofia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filozofia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
zarządzanie
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
zarządzanie
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
praca socjalna
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
praca socjalna
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
turystyka i rekreacja
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
turystyka i rekreacja
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
wychowanie fizyczne
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
wychowanie fizyczne
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
grafika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
malarstwo
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

filologia polska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
filologia polska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
historia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
politologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
biotechnologia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
biotechnologia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
chemia
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
chemia
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
fizyka
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
ochrona środowiska
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
ochrona środowiska
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
pedagogika
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tryb studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Cena za semestr:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr:
grafika
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne)
Cena za semestr: