Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Historia


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Akademię. To doniosłe wydarzenie dla całego środowiska akademickiego miało miejsce 1 października 2004 r. 

Dzieje Uczelni sięgają jednak do roku 1971. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną . Pracownicy Akademii, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla bujnie rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Ich absolwenci znajdowali wówczas zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle, który odczuwał duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku. 

Początki uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku siłę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 40 lat istnienia AJD znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Uczelnia składa się obecnie z pięciu wydziałów: Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego, Wychowania Artystycznego i Wydziału Nauk Społecznych. W struktury AJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Główna. Jej zbiory składają się z ok. 300 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. W tym celu odbywają się m. in. wystawy poświęcone szerokim zagadnieniom związanym z regionem, historią i fotografią. 

Pracownicy Uczelni mają możliwość publikowania swoich badań dzięki istnieniu Wydawnictwa AJD. Oficyna jest znana nie tylko w regionie częstochowskim, ale także poza jego granicami. Bierze udział w najważniejszych targach książki w Polsce i w Europie. Oficyna oferuje publikacje poświęcone wielu dyscyplinom nauki.