Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

»

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie


Miasto:Częstochowa
Rok założenia:1971
Ilość studentów:9000


Akademia im. Jana Długosza Częstochowie - to państwowa Uczelnia, oferująca bezpłatne studia na ponad 25 kierunkach studiów (I, II i III stopnia).  Przez czterdzieści lat istnienia Uczelni, wykształciliśmy blisko 50 tys. osób. Nasi absolwenci uzyskują wysokie notowania u pracodawców. Są cenieni jako doskonali fachowcy w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz jako muzycy i plastycy. Stają się liderami lokalnych środowisk, odnoszą sukcesy jako właściciele firm oraz robią karierę w biznesie, finansach, w obszarach kultury i sztuki.  W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.

Dbamy o naszych studentów zapewniając im:
- ciekawe i nowoczesne  kierunki studiów, 
- zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
-  przyjazną atmosferę studiowania,
- nowoczesną infrastrukturę,
- bogatą bibliotekę i czytelnię,
- nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe,
- możliwość uczestnictwa w programie Sokrates/Erasmus,
- możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim, 
- bezpłatne zajęcia uzupełniające z matematyki i fizyki ( w ramach projektu UE PO KL)
- praktyki i staże oraz pomoc w znalezieniu pracy dla studentów i absolwentów, 
- stypendia naukowe i socjalne,
- kontakt ze światem kultury i rozrywki,
- naukę języków obcych,
- profesjonalnie wyposażone zaplecze dydaktyczne,
- dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie uczelni.


W rok akademicki 2011/2012 AJD weszła z 26 kierunkami kształcenia. Wśród nich 13 prowadzi studia II stopnia, a 13 ma uprawnienia do wydawania dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora na dwóch kierunkach: fizyce i historii oraz prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego na historii. Na tym kierunku uruchomiono studia III stopnia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) .Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora na innych kierunkach.. 

AJD prowadzi studia podyplomowe w ponad 60 formach. 

W bieżącym roku akademickim w AJD na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się około  9 tys. studentów. Natomiast w latach 1973-2010 Uczelnię opuściło już około 50 tys. absolwentów. 

AJD prowadzi również szeroką działalność mającą na celu popularyzację nauki i jej osiągnięć wśród osób starszych. Wyrazem tego jest praca Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Każdego roku z tego typu zajęć korzysta ponad 600 słuchaczy. 

O sile Uczelni świadczy jej kadra. Obecnie AJD zatrudnia ok. 500 nauczycieli akademickich. W gronie tym blisko 130 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni. AJD zatrudnia także ok. 350 pracowników, zatrudnionych w administracji i obsłudze. 

 Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy AJD planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę. 

Władze Uczelni czynią starania, by powiększać bazę lokalową Akademii. We wrześniu 2008 roku Uczelnia oddała do użytku nowoczesne Akademickie Centrum Sportowe. Nowoczesny obiekt umożliwia organizację imprez sportowych, poprawia także zaplecze dydaktyczne całej Uczelni. W listopadzie 2009 roku ukończono budowę auli Wydziału Nauk Społecznych, która mieści się w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15. Nowoczesne audytorium, którego koszt wykonania przekroczył 3,25 mln złotych umożliwia organizację nie tylko wykładów, ale również koncertów, festiwali filmowych, występów grup teatralnych. Aula może pomieścić blisko 300 osób. 
Już w niedalekiej przyszłości rozpocznie się budowa obiektu na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych. Obiekt zostanie zlokalizowany w pobliżu ul. Zbierskiego i al. Armii Krajowej. W planach władz Uczelni jest oprócz tego budowa i zlokalizowanie centrum campusu AJD właśnie w pobliżu planowanego budynku. W dalszej perspektywie myśli się również o zagospodarowaniu terenu z przeznaczeniem go na cele rozrywki, wypoczynku i kultury. Taki zakątek pełen zieleni i umożliwiający rekreację może być jednakż  wizytówek Częstochowy

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez AJD współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się już bogatym dorobkiem. Do tej pory zawarliśmy 30 różnorodnych umów dotyczących współpracy z ośrodkami naukowymi z 13 państwa. Owocem współpracy jest wymiana kadry i studentów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe Ich wyniki mogą zostać wykorzystane nawet przez przemysł cywilny i wojskowy. 

Rozwija się sport akademicki. Sportowcy uczestniczą w zawodach organizowanych w Częstochowie oraz w odległych ośrodkach daleko poza jej granicami. Dorobkiem ich działalności są nie tylko laury i trofea, ale przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia. W sumie ponad 300 medali.

Do niebanalnych osiągnięć należy zaliczyć sklasyfikowanie naszych sportowców w ścisłej czołówce w rankingach wszystkich uczelni pedagogicznych i humanistycznych w Polsce. 

W centrum uwagi władz Akademii pozostaje baczne obserwowanie postępujących zmian w Polsce i w Europie poprzez śledzenie przemian dokonujących się na rynku pracy. Właśnie pod tym kątem staramy się dostosować naszą ofertę kształcenia. Stąd plany wprowadzania nowych systemów kształcenia, nawiązywania współpracy zagranicznej nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale także z Europy Wschodniej. Władze AJD starają się wzmacniać i powiększać dorobek Uczelni, tak by w niedalekiej przyszłości można było przekształcić ją w publiczny Uniwersytet.