Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polityka prywatności

Niniejszy tekst stanowi aktualną Politykę Prywatności Portalu Youngpro.pl, która obowiązuje każdego Użytkownika (zarejestrowanego lub nie) oraz każdą osobę, której dane są gromadzone w bazie portalu (zawsze aktualna Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: http://youngpro.pl/stopka/polityka.

1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika – osoby fizycznej niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 • nazwisko i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
 • data urodzenia,
 • adres poczty elektronicznej,
 • doświadczenie zawodowe (nazwa pracodawcy, lata pracy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków),
 • doświadczenie w organizacjach i projektach (nazwa instytucji, lata pracy, stanowisko i zakres obowiązków),
 • wykształcenie (kierunek studiów, uczelnia, liczba studiowanych kierunków, lata studiowania, tryb studiów, uzyskany tytuł naukowy),
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętności i kwalifikacje,
 • poszukiwana praca,
 • aplikowane stanowiska pracy,
 • przebyte szkolenia (w tym elearningowe).

2. Rejestrując się w serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas zgłoszenia rejestracji, w celach służących wywiązaniu się przez Usługodawcę ze świadczonych usług.

3. Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Usługobiorcy z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

5. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Usługobiorców, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Usługobiorców.

6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom w ramach bazy CV lub złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne – administratorem danych osobowych Użytkownika staje się pracodawca, odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom, którzy zarejestrowali się na portalu, niezapowiedzianych wiadomości, do których zalicza się między innymi informacje o działaniu portalu np. jego tymczasowej niedostępności, informacje o nowych ofertach, kursach, artykułach, testach a także niekomercyjne listy związane z funkcjonowaniem portalu (np. potwierdzenie rejestracji) oraz Mailingi i Newslettery. Treści reklamowe będą przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą (użytkownik może w każdej chwili z nich zrezygnować) - zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z pózn. zm.).

9. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany oraz zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

11. Dane osobowe przechowywane są przez spółkę EXTREMUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 224 D/19.

12. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane przez Usługodawcę innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą- Partnerom portalu (pracodawcom, uczelniom, biurom karier, firmom szkoleniowym) w celach związanych z rekrutacją, celach edukacyjnych oraz innych niezbędnych do świadczenia usług. Przekazywanie danych innym odbiorcom odbywać się będzie również w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług.

13. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: kontakt@youngpro.pl.