Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Teresa Ortyl

Teresa Ortyl [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:1985-11-03
Miasto:Piwniczna-Zdrój

Wykształcenie

Uczelnia:Katolicki Uniwersytet Lubelski
10-2007 - 06-2010
Lublin, Polska
Kierunek:socjologia
stacjonarne (dzienne) - licencjat (I stopień)
Uczelnia:Katolicki Uniwersytet Lubelski
10-2004 - 06-2009
Lublin, Polska
Kierunek:nauki o rodzinie
stacjonarne (dzienne) - magister

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
01-2011 - 12-2011
Piwniczna-Zdrój Polska
Administracja
Stanowisko:Młodszy instruktor
- Planowanie działalności merytorycznej
- Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych dla działalności MGOK
- Wysyłanie informacji do instytucji i mediów dotyczących planowanych przez MGOK imprez
- Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją turystyczną i kulturalną miasta i gminy Piwniczna-Zdrój
- Prowadzenie wielokierunkowych działań dotyczących udziału gminy w różnego rodzaju prezentacjach, wystawach, targach i nagraniach telewizyjnych organizowanych na terenie gminy oraz poza nią
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety gminnej, przygotowywanie materiałów do gazety
- Prowadzenie kroniki MGOK
Pracodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
07-2010 - 11-2010
Piwniczna-Zdrój Polska
Administracja
Stanowisko:Animator kultury
-wspieranie wszystkich działań M-GOK
-uczestniczenie w sporządzaniu harmonogramu zajęć i planu imprez
- opracowanie i wykonanie lub zlecenie wykonania reklamy planowanych imprez
- współpraca z administratorem portalu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
- współpraca z redaktorem gazety lokalnej Znad Popradu
- obsługa urządzeń biurowych
Pracodawca: OBEC Mniszek nad Popradem
03-2010 - 05-2010
Słowacja
Administracja
Stanowisko:Animator kultury
- diagnoza środowiska lokalnego
- ocena potrzeb kulturalnych środowiska oraz uwarunkowań działań animacyjnych
- podejmowanie działań animacyjnych
- monitorowania i ewaluacja podejmowanych działań
- sporządzenie diagnozy na temat możliwości współpracy z gminą Piwniczna Zdrój
- udział w imprezach organizowanych na terenie OBEC
- przeprowadzenie spotkań z uczniami szkoły podstawowej w Mniszku

Szkolenia

Szkolenie: Youth pass
10-2011 - 10-2011
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Konstancin-Jeziorna, Polska (pl)
Lokalnie czy międzynarodowo? Szkolenie wprowadzające do Akcji 1. Szkolenie w ramach którego osoby pracujące z młodzieżą oraz liderzy młodzieżowi spotykają się i przez kilka dni pracują nad konkretnym zagadnieniem na poziomie europejskim.
Szkolenie: Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście nowych zasad finansowania projektów
03-2011 - 03-2011
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Polska (pl)
Szkolenie: Praktyczne aspekty przygotowania projektu w ramach inicjatyw oddolnych w aspekcie zmienionego formularza wniosku
04-2011 - 04-2011
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Polska (pl)
Szkolenie: Arteterapia - terapia przez sztukę
12-2010 - 12-2010
Zakład Edukacji Plastycznej Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Polska (pl)
Grafika, mała forma rzeźbiarska, malarstwo w arteterapii
Szkolenie: Zasada równości szans w projektaxh współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
07-2010 - 07-2010
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Polska (pl)
Szkolenie: Kurs Szkoły Rodzenia
02-2007 - 03-2007
Szkoła Rodzenia przy Stowarzyszeniu Naturalnego Porodu i Karmienia
Lublin, Polska (pl)
30-godzinny Kurs Szkoły Rodzenia prowadzony przez Instruktor starszą położną Zofię Saj, psycholog konsultantkę laktacyjną Izabelę Konasiuk, upoważniającego do organizowania placówek Szkoły Rodzenia przy współpracy z lekarzem położnikiem-ginekologiem lub wykwalifikowaną położną
Szkolenie: Ja i Moje Prawa
10-2005 - 10-2005
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Warszawa, Polska (pl)
Przygotowanie do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci pt. "Ja i Moje Prawa" w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Centrum Wolontariatu w warszawie we współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka
Szkolenie: Wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
04-2005 - 04-2005
Centrum Szkoleniowe KLANZA
Lublin, Polska (pl)
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w palcówce wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej, obowiązki wychowawców grupy, wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia plastyczno-techniczne, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku, profilaktyka uzależnień.
Szkolenie: Kurs z zakresu pierwszej pomocy
01-2007 - 01-2007
Szkoła Ratownictwa
Lublin, Polska (pl)
5 godzinne szkolenie przewidziane programem dla grup niemedycznych
Szkolenie:Profilaktyka zagrożeń społecznych: grupy psychomanipulacyjne
03-2006 - 02-2012
Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji
Lublin, Polska (pl)
Manipulacja, toksyczne grupy, destrukcyjne grupy kultowe, rodzaje psychomanipulacji, techniki psychomanipulacji, działania profilaktczne

Projekty

Projekt:Fundacja Rozwoju Wolontariatu
11-2005 - 06-2011
Wolontariusz
- promocja programu "Wolontariat Studencki" - wykonywanie prac biurowych na rzecz programu - realizacja przeszło 25 projektów dla uczniów różnych szkół w miejscowościach wiejskich. Były to zajęcia o przeróżnej tematyce prowadzone przy pomocy metod aktywizujących.
Lublin, Polska (pl)
Projekt:KLANZA Oddział Warszawski
07-2007 - 07-2007
Uczestnik
Opieka nad uczestnikami międzynarodowego projektu o profilu cyrkowym: polsko-francusko-niemieckim, zrealizowanym w mieście Rostock (Niemcy). Projekt miał na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej obejmującej przedstawicieli krajów partnerskich. Podczas realizacji programu zastosowano m.in.: metody pedagogiki cyrku, metody partycypacyjne, metody pedagogiki zabawy, animację językową, demokratyczny wybór programu kulturalnego, organizowanie narodowych wieczorów.
Warszawa, Polska (pl)
Projekt:Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kokuszka
09-2011 - obecnie
Prezes stowarzyszenia
Organizacja pracy stowarzyszenia, prowadzenie bloga: sitkokuszka.blogspot.com
Piwniczna-Zdrój, Polska (pl)
Projekt:Koło Naukowe Instytutu Nauk o Rodzinie
10-2006 - 06-2009
Członek
- udział w przygotowywaniu konferencji, pogadanek, wymian studenckich, - udział w przygotowywaniu Wigilii na Starym Mieście w Lublinie w latach 2007 i 2008, - prace biurowe na rzecz Koła
Lublin, Polska (pl)
Projekt:Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej
10-2005 - 06-2007
Członek
-pełnienie dyżurów w siedzibie Samorządu Studenckiego KUL, - zabezpieczanie przedmedyczne dni kultury studenckiej KULTURALIA w dniach 14-18 maja 2007 - udział w spotkaniach Sekcji
Lublin, Polska (pl)

Języki

rosyjski :
ZnajomośćŚrednia
słowacki :
ZnajomośćDobra

Zainteresowania

- Biżuteria artystyczna
- Działalność organizacji NGO