Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Paulina Michalska-Zielonka

Paulina Michalska-Zielonka [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:
Miasto:

Wykształcenie

Uczelnia:01-1970 - 01-1970
Uniwersytet Śląski
Kierunek:Komunikacja perswazyjna: PR, reklama i promocja polityczna (podyplomowe)
Dziedziny kształcenia:* public relations,
* media relations,
* społeczna komunikacja multimedialna i interpersonalna,
* marketing,
* perswazja i manipulacja,
* medioznawstwo,
* kultura języka i stylistyka,
Uczelnia:Uniwersytet Śląski
01-1970 - 01-1970
Katowice, Polska
Kierunek:filologia polska
stacjonarne (dzienne) - magister