Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Martyna Dymek

Martyna Dymek [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:
Miasto:Częstochowa

Wykształcenie

Uczelnia:10-2011 -
Politechnika Krakowska
Kierunek:ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (podyplomowe)
Dziedziny kształcenia:
Uczelnia:Politechnika Częstochowska
10-2011 - obecnie
Częstochowa, Polska
Kierunek:inżynieria materiałowa - I rok
stacjonarne (dzienne)
Uczelnia:Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
10-2008 - 07-2011
Częstochowa, Polska
Kierunek:biotechnologia
stacjonarne (dzienne) - licencjat (I stopień)
Uczelnia:Politechnika Częstochowska
10-2006 - 09-2011
Częstochowa
Kierunek:ochrona środowiska
stacjonarne (dzienne) - magister inżynier

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Laboratorium Medyczne
07-2010 - 08-2010
Częstochowa Polska
Stanowisko:Praktykantka
Pomoc przy badaniach materiału, rejestracja zleceń.
Pracodawca: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
08-2008 - 09-2011
Częstochowa Polska
Stanowisko:Praktykantka
Asystowanie podczas inspekcji,
pomoc przy poborze wody do badań.

Szkolenia

Szkolenie:Kurs na: "Wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży"
12-2007 - 12-2007
Ośrodek Usług Oświatowych
Lubliniec, Polska (pl)
- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Organizacja zajęć w placówce wypoczynku - Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej - Obowiązki wychowawcy grupy - Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku - Turystyka i krajoznawstwo - Zajęcia kulturalno - techniczne - Zajęcia praktyczno - techniczne - Prace społecznie użyteczne - Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
Szkolenie:Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych
07-2008 - 08-2008
Akademia Nauki
Częstochowa, Polska (pl)
Szkolenie:Kurs dla wolontariuszy
10-2009 - 12-2010
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Częstochowa, Polska (pl)
- Podstawy opieki paliatywnej i hospicyjnej
Szkolenie:Skuteczne metody zapamiętywania
01-2011 - 01-2011
Politechnika Częstochowska, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
Częstochowa, Polska (pl)
Szkolenie:Zarządzanie czasem
01-2011 - 01-2011
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Częstochowa, Polska (pl)
Szkolenie:Umiejętności interpersonalne źródłem sukcesu w życiu i w pracy
04-2011 - 04-2011
Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej, OHP w Częstochowie
Częstochowa, Polska (pl)
Szkolenie:Podstawy NLP i wywieranie wpływu w procesie komunikacji
12-2010 - 12-2010
Politechnika Częstochowska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Częstochowa, Polska (pl)

Projekty

Projekt:Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
- obecnie
wolontariusz
- towarzyszenie choremu - pielęgnacja pacjenta obłożnie chorego - toaleta poranna
Częstochowa, Polska (pl)