Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Magdalena Tomalak

Magdalena  Tomalak [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:1991-01-26
Miasto:

Wykształcenie

Uczelnia:Politechnika Warszawska
04-2014 - obecnie
Warszawa, Polska
Kierunek:ochrona środowiska
stacjonarne (dzienne) - magister inżynier

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Platforma Deweloperska Sp. z o. o
08-2013 - 12-2013
Poznań Polska
Nieruchomości
Stanowisko:Staż w biurze URBANO
Podczas trwania ww. praktyk wykonywałam m.in. następujące czynności:
- sporządzanie urbanistycznych koncepcji zagospodarowania terenu,
- sporządzanie koncepcji funkcjonalnych wnętrz budynków,
- szacowanie wielkości zapotrzebowania projektowanej zabudowy na wodę, energię elektryczną i energię cieplną,
- przygotowywanie wniosków do gestorów sieci o wydanie niezbędnych opinii odnośnie możliwości przyłączenia do sieci,
- przygotowywanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
- analizowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby wykonania koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z tymi planami,
- zapoznanie się z procedurą uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- wyznaczanie zasięgu map zasadniczych,
- zapoznanie się z technologiami budownictwa energooszczędnego,
- wsparcie obsługi kancelaryjnej biura oraz udział w rozmowach merytorycznych.

Wszystkie prace koncepcyjne wykonywałam korzystając z programu AutoCAD.
Pracodawca: Centrum Nieruchomości APEX
07-2013 - 08-2013
Poznań Polska
Nieruchomości
Stanowisko:Staż w Centrum Nieruchomości APEX
Przedmiot stażu obejmował następujące zagadnienia:
- metody promocji oraz reklamy nieruchomości,
- marketing one-to-one nieruchomości,
- przygotowywanie ofert oraz zestawień dla klientów,
- prezentacja oraz sprzedaż bezpośrednia nieruchomości,
- podstawowe zagadnienia dotyczące obrotu i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rynku pierwotnego i wtórnego,
- podstawowe przepisy prawno-administracyjne dotyczące rynku nieruchomości.
Pracodawca: B&W Developer Sp. z o.o
06-2013 - 07-2013
Poznań Polska
Nieruchomości
Stanowisko:Staż
Program stażu obejmował w szczególności:
- przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych,
- kompletowanie oraz opracowywanie dokumentacji dot. inwestycji,
- pośrednictwo w kontaktach z organizacjami zewnętrznymi oraz samorządowymi.
Pracodawca: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
11-2012 - 04-2013
Poznań Polska
Stanowisko:Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Czynności wykonywane podczas wolontariatu to m.in.:
- przygotowywanie ofert organizacji pozarządowych starających się o dotację z budżetu Wojewody na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentami,
- zbieranie informacji z gmin województwa wielkopolskiego,
- prowadzenie rozmów telefonicznych z Urzędami Miast i Gmin w wyznaczonym zakresie,
- przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
- porządkowanie dokumentów, sprawozdań wg podanego klucza,
- bieżące prace w oddziale.
Pracodawca: Urząd Miasta Poznania
06-2012 - 04-2014
Poznań Polska
Architektura
Stanowisko:Praktyka w Wydziale Urbanistyki i Architektury
W trakcie praktyki zapoznałam się m.in. z funkcjonowaniem Wydziału, a w szczególności z trybem wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę albo rozbiórkę, decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, przyjmowania zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych. W trakcie trwania praktyk wykonywałam również zadania pomocnicze tj. wstępne przygotowywanie projektów decyzji czy wypełnianie dzienników budowy itp.

Załączniki

Pobierz załącznik 1.