Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Łukasz Brodnicki

Łukasz Brodnicki [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:1989-08-29
Miasto:Poznań

Wykształcenie

Uczelnia:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10-2008 - 10-2013
Poznań, Polska
Kierunek:gospodarka przestrzenna
stacjonarne (dzienne) - magister inżynier

Preferowany zawód

Rodzaj zatrudnienia:Praca stała
Miasto:Poznań
Branża:Administracja
Stanowisko:
Rodzaj zatrudnienia:Praca stała
Miasto:Poznań
Branża:Architektura
Stanowisko:
Rodzaj zatrudnienia:Praca stała
Miasto:Poznań
Branża:Nieruchomości
Stanowisko:

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Centrum Badań Metropolitalnych na Uniwersytetecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10-2012 - 11-2012
Poznań Polska
Nauka/Edukacja
Stanowisko:Statystyk i ankieter
Prowadzenie kompleksowych badań ruchu pasażerskiego na stacjach kolejowych Aglomeracji
Poznańskiej oraz badania ankietowe dotyczące dojazdów do pracy, usług oraz miejsc nauki.
Pracodawca: Urząd Statystyczny w Poznaniu
03-2011 - 06-2011
Poznań Polska
Inne
Stanowisko:Rachmistrz
Przeprowadzenie obchodu przed spisowego ramach prac przygotowawczych do spisu, jak
również przeprowadzenie, w badaniu reprezentacyjnym oraz pełnym, bezpośredniego wywiadu z osobami objętymi
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r.
Pracodawca: Urząd Gminy Dopiewo
07-2010 - 07-2010
Poznań Polska
Administracja
Stanowisko:Praktykant w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Przygotowywanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Przygotowywanie materiałów geodezyjno kartograficznych i gromadzenie informacji o terenie
dla celów planistycznych i ich opracowanie graficzne. Sprawdzanie ksiąg wieczystych. Sortowanie i archiwizacja
dokumentów związanych z gospodarką nieruchomościami. Prowadzenie rejestru mienia gminy.
Pracodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Studiów Edukacyjnych
07-2008 - 09-2008
Poznań Polska
Nauka/Edukacja
Stanowisko:Pomocnik ds. rekrutacji
Prace związane z procesem rekrutacji na w.w. wydziale. Informowanie i rejestracja
kandydatów, pomoc komisjom rekrutacyjnym oraz przyjmowanie dokumentów.

Projekty

Projekt:Studenckie Koła Naukowego Geografów na UAM w Poznaniu
12-2008 - 01-2013
Członek koła
Współorganizacja XIV i XV Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Analiza przestrzeni publicznych w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w wybranych miastach i gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Organizacja seminarium "ZAPLANUJ SWOJA KARIERĘ".
Poznań, Polska (pl)

Języki

angielski :
ZnajomośćPodstawowa
niemiecki :
ZnajomośćPodstawowa

Umiejętności

Kategoria B6 lat
MS Wordbiegły
MS Excelbiegły
MS Powerpointbiegły
AutoCadbiegły
Internetbiegły
CorelDrawbiegły
Samoorganizacjabiegły

Zainteresowania

Geografia w szeroko jej rozumianym znaczeniu. Światowa polityka i ekonomia. Historia
starożytności oraz średniowiecza. Książki fantasy i reportaże. Siatkówka oraz pływanie. Podróże w celach
poznawczych.