Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Katarzyna Urbańska

Katarzyna Urbańska [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:1987-07-31
Miasto:Lubin

Wykształcenie

Uczelnia:Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
09-2006 - 07-2011
Wrocław, Polska
Kierunek:ochrona środowiska
stacjonarne (dzienne) - magister inżynier
Uczelnia:Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
05-2006 - 05-2010
Wrocław, Polska
Kierunek:ochrona środowiska
stacjonarne (dzienne) - inżynier (I stopień)

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Hydrogeometal Stanisław Downorowicz
- obecnie
Lubin Polska
BHP/Ochrona środowiska
Stanowisko:PROJEKTANT ds. OCHRONY ŚRODOWISKA
praca z programem Microstation v8i - tworzenie map, wykresów; praca z programem
CorelDraw - obróbka map, tabel, rysunków, wykresów, raportów, projektów i in.; praca
z programem Surfer - tworzenie map i wizualizacja danych w 2d i 3d; sporz¹dzanie korespondencji
oraz ofert do przetargów, przeprowadzanie pomiarów terenowych, wspó³udzia³ w sporz¹dzaniu
dokumentacji, zadañ projektowych, w zastêpstwie pomoc w prowadzeniu sekretariatu.

Załączniki

Pobierz załącznik 1.