Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Emilia Zając - Pieszak

Emilia Zając - Pieszak [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:1988-08-30
Miasto:Poznań

Wykształcenie

Uczelnia:Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
09-2010 - 07-2012
Poznań, Polska
Kierunek:finanse i rachunkowość
stacjonarne (dzienne) - magister
Uczelnia:Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
09-2007 - 06-2010
Poznań, Polska
Kierunek:finanse i rachunkowość
stacjonarne (dzienne) - licencjat (I stopień)

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Sąd Rejonowy w Koninie
08-2012 - 12-2013
Konin Polska
Prawo
Stanowisko:pracownik biurowy
- prowadzenie referatu sędziowskiego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ( wykonywanie zarządzeń sędziego; wysyłanie postanowień; rozpisywanie terminów posiedzeń; zlecanie opinii biegłym; zlecanie wywiadów kuratorom zawodowym);
- protokołowanie na sali rozpraw;
- sporządzanie rachunków dla ławników;
Pracodawca: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej
10-2010 - 12-2010
Poznań Polska
Administracja
Stanowisko:stażysta
- obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- porządkowanie dokumentacji;
- wydawanie zaświadczeń o wpisach i zmianach we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także decyzji o wykreśleniach z ewidencji działalności gospodarczej;
Pracodawca: Holicon Sp. z o.o.
09-2010 - 09-2010
Poznań Polska
Call center/Obsługa klienta
Stanowisko:konsultant telefoniczny
- obsługa telefoniczna i internetowa przychodzącej infolinii finansowej
Pracodawca: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
04-2010 - 07-2010
Poznań Polska
Administracja
Stanowisko:wolontariusz
- przygotowywanie tabelarycznych zestawień dla dziennych przelewów;
- prace administracyjno-biurowe;
- pomoc przy opracowaniu i przygotowaniu do wysyłki wystawionych przez wierzyciela tytułów wykonawczych;
- pomoc przy przyjęciu i segregacji napływającej do Oddziału Postępowania Mandatowego poczty kierowanej m.in. przez urzędy skarbowe;
- pomoc przy dystrybucji bloczków mandatowych;
- segregacja ewidencji tytułów wykonawczych zwracanych przez urzędy skarbowe;
Pracodawca: Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Koninie
07-2009 - 07-2009
Konin Polska
Bankowość i usługi finansowe
Stanowisko:praktykant
- prowadzenie ewidencji zawartych umów;
- archiwizacja dokumentów;

Szkolenia

Szkolenie:Automotywacja
12-2011 - 12-2011
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań, Polska (pl)
Automotywacja - wprowadzenie; Rodzaje i źródła motywacji, moje zasoby i deficyty; Błędne schematy myślowe;

Języki

polski (język ojczysty):
ZnajomośćBiegła
angielski :
ZnajomośćŚrednia
niemiecki :
ZnajomośćDobra

Umiejętności

Kategoria Bod 18.12.2007
MS Worddobra
MS Exceldobra
MS Accessśrednia
MS Powerpointdobra

Zainteresowania

Piłka nożna - śledzenie wyników i wiadomości;
podróże krajoznawcze;
fotografia amatorska;
Internet