Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Beata Olszewska

Beata Olszewska [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:
Miasto:Warszawa

Wykształcenie

Uczelnia:Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
09-2009 - 07-2011
Warszawa, Polska
Kierunek:finanse i rachunkowość
niestacjonarne (zaoczne) - magister

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: FREE_DOM Monika Fyrstenberg
08-2010 - 08-2011
Warszawa Polska
Stanowisko:Junior Account Executive
- Pozyskiwanie nowych klientów.
- Negocjowanie warunków finansowych współpracy.
- Ewaluacja oraz przygotowywanie kosztorysów dla Klienta.
- Profesjonalna realizacja projektów:
Tworzenie prezentacji,
Nadzór nad prowadzonymi projektami,
Nadzór i kontrola nad budżetem,
Nadzór nad powierzonymi materiałami promocyjnymi,
Ścisła współpraca z podwykonawcami, nadzór nad ich działaniem,
Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów:
ofert, kosztorysów, raportów, bieżącej dokumentacji prowadzonej z Klientem.
- Wsparcie/pomoc przy opracowywaniu strategii PR.
- Fakturowanie.

Pracodawca: Wi&Fi Wierzytelności i Finanse Consulting Olszewska, Abramowicz spółka jawna
02-2007 - 09-2009
Warszawa Polska
Finanse i księgowość
Stanowisko:Wspólnik
- Ustalanie warunków współpracy z kluczowymi klientami.
- Kompleksowe zarządzanie poprzez przygotowywanie i realizowanie celów strategicznych oraz operacyjnych.
- Określanie i opiniowanie warunków umów handlowych.
- Określanie celów Spółki i ich realizacja.
- Mediacje, negocjacje, rokowania podczas realizacji zleconych spraw.
- Negocjacje z dłużnikami dotyczące spłat zadłużenia.
- Wspieranie działań komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego.
- Prewencyjne sprawdzanie potencjalnych kontrahentów klienta przed podpisaniem umów lub zleceń.
Pracodawca: Trust Broker sp. z o.o.
06-2006 - 10-2006
Warszawa Polska
Finanse i księgowość
Stanowisko:Pracownik Działu Obsługi Klienta
- Obsługa od strony formalnej procedur w prowadzonych sprawach – kontakt z klientami Spółki, kancelariami komorniczymi oraz sądami.
- Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów do umów.
- Dbanie o przestrzeganie procedury obiegu i gromadzenia dokumentów dotyczących należności tzn. umów, faktur, zleceń protokółów.
- Windykacja należności.
- Monitorowanie płatności.
- Poszukiwanie podmiotów oraz ustalanie ich majątku.
- Przygotowywanie raportów dla Klientów z czynności w zlecanych sprawach.
Pracodawca: Solida sp. z o.o.
03-2005 - 11-2005
Warszawa Polska
Stanowisko: Sekretarka
- Przygotowywanie planowego rozkładu zajęć Prezesa Zarządu i czuwanie nad jego przestrzeganiem.
- Samodzielne załatwianie interesantów w zakresie klasyfikacji zgłaszanych przez nich spraw, kierowanie ich bezpośrednio do kompetentnych
jednostek organizacyjnych i ustalanie terminów ich przyjęć.
- Rejestrowanie korespondencji oraz kierowanie jej do właściwych
jednostek organizacyjnych.
- Czuwanie nad odpowiednim wyposażeniem technicznym i
zaopatrzeniem sekretariatu w niezbędne materiały i artykuły.
- Współpraca z zewnętrznym biurem księgowym w zakresie przygotowywania
dokumentów.
- Kontrola dokumentów firmowych.
- Bieżąca organizacja pracy biura.

Zainteresowania

Podróżowanie, sport: narty, rower, łyżwy, rolki, fitness.