Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Polecane oferty pracy


Profil

Agnieszka Gerełło

Agnieszka Gerełło [foto]
Wykształcenie
Data urodzenia:1988-03-31
Miasto:Warszawa

Wykształcenie

Uczelnia:Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
03-2011 - 06-2012
Warszawa, Polska
Kierunek:zarządzanie i inżynieria produkcji
stacjonarne (dzienne) - magister inżynier
Uczelnia:Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10-2007 - 02-2011
Warszawa, Polska
Kierunek:zarządzanie i inżynieria produkcji
stacjonarne (dzienne) - inżynier (I stopień)

Doświadczenie zawodowe

Pracodawca: Ferrero Polska Sp. z o. o.
08-2011 - 09-2011
Grójec Polska
Produkcja/Przemysł
Stanowisko:Praktykant w laboratorium w Działe Jakości
- Badanie zawartości wody met. Karla Fischera,
- Badanie zawartości wody metodą wagosuszarkową,
- Badanie zawartości tłuszczu met. Soxhleta,
- Badanie zawartość białka met. Kiejdahla,
- Badanie granulacji met. dyfrakcji laserowej,
- Oznaczanie lepkości i granicy płynięcia met wiskozymetryczną,
- Badanie współczynnika
- Zestawienie wyników, metodyka i ich interpretacja.
Pracodawca: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
08-2010 - 08-2010
Warszawa Polska
Produkcja/Przemysł
Stanowisko:Praktykant w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym
>Ocena organoleptyczna soków i napojów bezalkoholowych, miodów i przetworów mleczarskich,
>Badania fizykochemiczne na zgodność z deklaracją producenta:
- miodów (przewodność właściwa – met. konduktometryczną; zawartość wody – met. refraktometryczną; liczba diastazowa – met. Schade i rozkład skrobii; pH; zawartość wolnych kwasów – met. potencjometryczną),
- soków i napojów bezalkoholowych (zawartość cukrów – met. Lane-Eynona; kwasowość miareczkowa – met. potencjometryczną; zawartość ekstraktu ogólnego – met. refraktometryczną),
- przetworów mleczarskich (zawartość białka – met. Kjeldahla; zawartość tłuszczu – met. techniczną).
Pracodawca: Ferrero Polska Sp. z o. o.
07-2010 - 08-2010
Grójec Polska
Produkcja/Przemysł
Stanowisko:Praktykant w Dziale Jakości
- Pobieranie prób wyrobu gotowego z linii produkcyjnej,
- Ocena sensoryczna wyrobu gotowego na liniach produkcyjnych,
- Pomiar właściwości fizycznych półproduktów (pomiar tekstury wafla),
- Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna prób,
- Zestawienie wyników, metodyka i ich interpretacja,
- Badanie zawartości wody met. Karla Fischera,
- Badanie zawartości tłuszczu met. Soxhleta,
- Badanie zawartość białka met. Kiejdahla,
- Badanie granulacji met. dyfrakcji laserowej,
- Oznaczanie lepkości i granicy płynięcia met wiskozymetryczną,
- Oznaczanie pH peha-metrem,
- Korzystanie i wprowadzanie danych do systemu Prolab.
Pracodawca: Silliker Polska Sp. z o.o.
07-2008 - 09-2008
Warszawa Polska
Produkcja/Przemysł
Stanowisko:Praktykant
Laboratorium Analiz Sensorycznych:
- przygotowywanie próbek badanych produktów,
- prowadzenie badań sensorycznych z konsumentami,
- analiza uzyskanych wyników.
Biuro firmy Silliker:
- przeprowadzanie wywiadów telefonicznych w celu rekrutacji osób do badań sensorycznych,
- praca z bazą konsumentów (Access Database),
- obsługa urządzeń biurowych.

Szkolenia

Szkolenie:Organic Food Quality and Health
11-2011 - 01-2012
KASSEL UNIVERSITAT/Warsaw University of Life Sciences
Warszawa, Polska (pl)
1. Food quality: definition, concept, criteria 2. Food processing: technologies, processing methods 3. QACCP/HACCP: Food quality management 4. Methods in food quality determination 5. Food quality and health 6. Organic food regulation 7. Special aspects on product classes (meat, milk, grain, vegetables, fruits) 8. Sustainable food production - a global perspective

Języki

polski (język ojczysty):
ZnajomośćBiegła
angielski :
ZnajomośćBiegła
włoski :
ZnajomośćDobra
niemiecki :
ZnajomośćPodstawowa
rosyjski :
ZnajomośćPodstawowa

Umiejętności

Kategoria Bwysoki
MS Wordwysokozaawansowany
MS Powerpointwysokozaawansowany
MS Excelwysokozaawansowany
Samoorganizacjawysoki
Praca w grupiewysoki
Zarządzanie zespołemwysoki

Zainteresowania

Taniec towarzyski, literatura (T. Gerritsen, S. Beckett, P. Coelho, S. King), psychologia, sport (pływanie, siatkówka), podróże.