Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES - Robert Andre

http://andre.com.pl/ »

Rekrutacja i kariera


Zakład zatrudnia aktualnie 180 osób, z czego 123 osoby to pracownicy produkcyjni, z dużym doświadczeniem oraz wysokokwalifikowanych specjalistów, a szczególnie starannie dobraną kadrę inżynierską i zarządzającą. Zatrudnieni pracownicy są dobrze przygotowani do wykonywanych zadań.

Wielu pracowników podnosi kwalifikacje zawodowe, zarówno na poziomie wykształcenia zawodowego, licencjackiego, inżynierskiego jak i magisterskiego. Niektórzy zdobywają dodatkową wiedzę na studiach podyplomowych. Dla tych osób oferowana jest pomoc w postaci częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów czesnego w zależności od stopnia zapotrzebowania zakładu na pracowników określonych specjalności. Jest to dla nich bodźcem i zachętą do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Pracownicy doceniają to, bo wiedzą, że ich rozwój zawodowy nie leży tylko w interesie przedsiębiorstwa, w którym pracują, ale również w interesie ich samych. Dlatego, przy pomocy firmy, w coraz szerszym zakresie stosują samokształcenie, zarówno w odniesieniu do wykonywanych przez nich spraw zawodowych jak i w zakresie informatycznym i nauki języków obcych oraz ogólnego rozwoju intelektualnego.

Stałym elementem podnoszenia kwalifikacji zawodowych są również szkolenia zawodowe załogi, dostosowane do potrzeb zajmowanych stanowisk. Są one realizowane bezpośrednio na stanowiskach pracy, jak i w formie organizowanych grupowych szkoleń na terenie zakładu oraz w formie zewnętrznych kursów tematycznych. Uczestniczą w nich zarówno nowozatrudnieni, jak i osoby z rezerwy kadrowej.

W roku 2011 wdrożony został program kompleksowych szkoleń obejmujący 153 pracowników. Zakres szkolenia dostosowany jest do potrzeb poszczególnych grup pracowników.

Wdrażamy również system ocen okresowych pracowników nakierowany na identyfikację potrzeb w zakresie kształcenia załogi oraz wyznaczenia indywidualnych ścieżek kariery.

Stanowi to również podstawy prowadzonej przez Zakład polityki rekrutacyjnej, zarówno w ramach przesunięć wewnątrzzakładowych, jak i rekrutacji zewnętrznej.
Zakład dba o zdrowie i sprawność fizyczną i kondycję psychiczną pracowników, pokrywając lub dofinansowując dla chętnych koszty uprawiania sportu i czynnego wypoczynku(zakładowa drużyna siatkarska), korzystania z hali sportowej, oraz organizowaniu spotkań integracyjnych, dla pracowników (emerytów i rencistów) i ich rodzin, takich jak: wycieczki, bale karnawałowe, pikniki zakładowe, konkursy strzeleckie, choinki dla dzieci, oraz spotkań okolicznościowych z okazji świąt i innych. Podnosi to poziom aktywności zawodowej oraz pomaga w uzyskiwaniu właściwych stosunków międzyludzkich w pracy.

Dobra atmosfera w pracy oraz sprawiedliwy system ocen i związany z tym system wynagradzania sprzyja stabilizacji zatrudnienia pozytywnie wpływa na stały, systematyczny, rozwój Zakładu.