Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Urząd Miasta Poznania

http://www.poznan.pl »

Praktyki i Staże


Zasady przyjmowania studentów na praktyki i staże studenckie oraz absolwentów szkół wyższych na staże absolwenckie w Urzędzie Miasta Poznania


Praktyki studenckie:


a) Na praktyki zawodowe studenci kierowani są na podstawie pisemnego skierowania (wniosku) ze strony uczelni, adresowanego bezpośrednio do wybranego przez uczelnię /lub studenta/ wydziału Urzędu Miasta Poznania (UMP). Skierowanie zawierać powinno imię i nazwisko studenta, rok i kierunek studiów oraz proponowany termin odbycia praktyki. Do skierowania należy dołączyć program praktyki (niekiedy w załączeniu dodatkowo prosi się o dostarczenie CV i listu motywacyjnego studenta).


b) Następnie w przypadku wolnego miejsca w danym wydziale /o czym szkoła, bądź student są możliwie szybko informowani/, podpisywana jest umowa w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią a urzędem. Ze strony uczelni sygnatariuszem umowy jest rektor, dziekan, dyrektor instytutu lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych, zaś ze strony UMP umowę podpisuje zawsze dyrektor Wydziału Organizacyjnego (niezależnie od tego w jakim wydziale lub biurze UMP praktyka będzie realizowana).

Należy podkreślić, że umowę /w dwóch egzemplarzach/ przygotowuje uczelnia. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Staże studenckie


Program staży studenckich jest autorskim pomysłem Urzędu Miasta Poznania realizowanym od października 2003 r. Na staż przyjmowani są studenci IV i V roku /lub uzupełniających studiów magisterskich/ na podstawie prowadzonej przez UMP rekrutacji. Następnie z wybranymi na staż studentami podpisywana jest umowa zlecenia na czas 3 - miesięcy, w której są zobligowani do przepracowania łącznie 216 godzin (w wymiarze 18-22 godziny w tygodniu) w ustaleniu ze swoim opiekunem merytorycznym. Za przepracowany staż studenci otrzymują wynagrodzenie.

Staże absolwenckie

Jest to rządowy program "Absolwent". Na staż do UMP przyjmowani są absolwenci szkół wyższych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, który finansuje im stypendia. Po zakończeniu stażu, część absolwentów jest zatrudniana do pracy w UMP.
Aby móc ubiegać się o staż należy po ukończeniu studiów zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Czarnieckiego 9, Poznań).

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu             061 878-55-10       lub piotr_izydorski@um.poznan.pl