Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Poczta-Polska

http://poczta-polska.pl »

Rozwój


 

ROZWÓJ

W 2012 r. w Poczcie Polskiej uruchomiono jeden z największych w Europie programów szkoleniowych. 25 tys. pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedażowych, oceny pracowniczej i motywowania. Kontynuacją projektu jest tzw. Akademia Pocztowa, czyli system rozwoju kompetencji pracowników zapewniający realizację celów strategicznych firmy. W ramach tego projektu realizowane są szkolenia
z zakresu sprzedaży, zarządzania, kompetencji specjalistycznych i językowych.

Osoby, które chcą się rozwijać, mogą skorzystać również nawet ze 100% dofinansowania do nauki na studiach wyższych, zgodnych z profilem wykonywanej pracy oraz do nauki języków obcych.

Pracownicy Poczty mogą także uczestniczyć w:

  • rekrutacjach wewnętrznych
  • pracach projektowych i grupach zadaniowych
  • szkoleniach (wewnętrznych, zewnętrznych i e-learning)

oraz uczyć się na stanowisku pracy (on-the-job training).

By ułatwić zdobywanie nowych informacji i wspierać rozwój osobisty Poczta Polska umożliwia swoim pracownikom dostęp do firmowej biblioteki oraz materiałów informacyjnych i szkoleniowych dostępnych na tzw. Platformie Wiedzy.

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU – AWANSU

Poczta Polska daje możliwość zdobycia wielu różnorodnych doświadczeń w zakresie obsługi klienta, sprzedaży, usług finansowych, logistyki czy szeroko rozumianej administracji.

W związku z intensywnym rozwojem firmy możliwości rozwoju w Poczcie Polskiej są bardzo duże.
 

Członek Zarządu – Paweł Włoch

W Poczcie Polskiej pracuję od 1992 r. Swoją karierę rozpocząłem w Urzędzie Pocztowym Zakopane 1 od pracy na stanowisku listonosza.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i systematycznie podnoszonym kwalifikacjom szybko awansowałem, zajmując kolejno stanowiska: ekspedienta, asystenta, kierownika sekcji obsługi klienta. W styczniu 2006 roku objąłem funkcję naczelnika tej placówki.

W 2009 r. zostałem wybrany przez Pracowników na Członka Zarządu Poczty Polskiej.
W maju 2013 r. odbyły się kolejne wybory, podczas których Pocztowcy ponownie wybrali mnie na swojego przedstawiciela w Zarządzie Poczty Polskiej.

Głównym kierunkiem moich działań jako Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie procesami jest usprawnianie oraz ograniczanie procedur i dokumentacji w funkcjonowaniu Spółki.

Jestem też współtwórcą i Przewodniczącym Rady Fundacji „Pocztowy Dar”.

Nasza polityka personalna opiera się na stałym rozwoju kompetencji pod kątem potrzeb biznesowych Spółki. Corocznie opracowywane są Centralne Programy Rozwoju Zawodowego dla kluczowych grup zawodowych w Spółce. Menedżerowie doskonalą swoje umiejętności  z zakresu efektywnego zarządzania, w duchu jednej
z wartości Spółki:

Przywództwo oznacza dla nas odpowiedzialność za skuteczne
wdrażanie zmian i rozwój pracowników
”.


   


 

Od Asystenta do kadrowca
Joanna Sikorska – Kierownik Działu Obsługi Kadry Menedżerskiej

Pracę w Poczcie Polskie rozpoczęłam ponad 20 lat temu w Gdańsku na stanowisku Asystenta. Jednak początek mojej przygody z firmą to Liceum Ekonomiczne
w Gdańsku i nauka w klasie o profilu Eksploatacja Pocztowo – Ekonomiczna.

Dzięki temu, że Poczta nie jest jednorodna każdy może odnaleźć w niej ten obszar, który najbardziej go interesuje i w którym chciałby się rozwijać.

Dla mnie takim miejscem stały się kadry gdzie dużą rolę odgrywa kontakt z ludźmi.

Biorąc pod uwagę najlepsze praktyki rynkowe wiemy, że kadry zajmują się czymś więcej niż administracją i wypłatą wynagrodzeń. Ich kluczowym zadaniem jest strategiczne doradztwo rozwojowe, organizacyjne, rekrutacyjne i ciągły kontakt
z ludźmi.

Praca i zaangażowanie dały mi możliwość awansu. Moją wiedzę i doświadczenie mogę wykorzystywać przy realizacji projektów strategicznych dla Poczty Polskiej,
w której dokonują się wielkie przemiany.

Firma nadal dba o mój rozwój, mam możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach, konferencjach, kursach, seminariach dotyczących specjalistycznej wiedzy związanej ze specyfiką mojej pracy.

To wszystko pobudza do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że praca w Poczcie Polskiej stała się moją pasją.