Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Poczta-Polska

http://poczta-polska.pl »

Rekrutacja


 

REKRUTACJA

Zgodnie z filozofią Poczty Polskiej najważniejszym kapitałem firmy są kompetencje ludzi, którzy pracują na jej sukces i rozwój. Tym samym poszukując nowych pracowników Poczta szczególną uwagę przywiązuje do profesjonalizmu oraz właściwych postaw kandydatów.

KOGO SZUKAMY?

Poczta Polska poszukuje pracowników, którzy identyfikują się z firmą i jej celami, mają świadomość biznesową, są odpowiedzialni i zorientowani na osiąganie rezultatów oraz podzielają Wartości Poczty Polskiej.

 
 

W procesie rekrutacji w Poczcie Polskiej najważniejsza jest rzetelna ocena nadesłanych aplikacji w odniesieniu do profilu wymagań określonych dla danego stanowiska. Szczegółowy przebieg procesu uzależniony jest od rodzaju oferty pracy.


PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI

  • KROK PIERWSZY - analiza formularzy rekrutacyjnych oraz nadesłanych CV

Porównanie informacji zawartych w aplikacji z wymogami określonymi dla danego stanowiska pracy. Na tym etapie podejmowane są decyzje dotyczące spotkań i rozmów z kandydatami, którzy wezmą udział w dalszej części procesu rekrutacji.

  • KROK DRUGI - ocena kompetencji kandydatów

Indywidualne spotkania rekrutacyjne z kandydatami. W przypadku niektórych stanowisk (np. specjalistycznych, menedżerskich) stosowane są dodatkowe narzędzia weryfikacji kompetencji kandydatów takie jak np. case study czy Assessment Center.

W zależności od rodzaju stanowiska, na które odbywa się nabór, w procesie rekrutacji wykorzystywane są także testy badające zdolności analityczne kandydatów oraz ich predyspozycje osobowościowe niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku.

Krok drugi może być poprzedzony wywiadem telefonicznym.

  • KROK TRZECI - rozmowa z potencjalnym przełożonym

Rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielem HR i menedżerem, który poszukuje pracownika do swojego zespołu.


Poczta Polska przykłada dużą wagę do tego, aby na każdym etapie kandydaci byli informowani o statusie rekrutacji. Wszystkie osoby, które wypełnią formularz aplikacyjny otrzymują potwierdzenie złożenia CV i listu motywacyjnego. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy rozmów kwalifikacyjnych otrzymują od nas informację zwrotną na temat wyników procesu rekrutacyjnego – kontaktujemy się z nimi telefonicznie lub e-mailowo.