Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

INDITEX Group

http://www.inditex.com »

CSR


CSR
Inditex postrzega zmienne społeczne i środowiskowe jako czynniki strategiczne w swoim systemie zarządzania. Zrównoważony wzrost, którego oczekują od nas zarówno klienci, jak i całe społeczeństwo, jest wartością powszechną w naszej firmie. Wartość tę staramy się zaszczepić także u naszych dostawców.
Nasza strategia zrównoważonego wzrostu jest koordynowana na poziomie społecznym za pomocą:
  • Wewnętrznego Kodeksu Postępowania,
  • Kodeksu Postępowania dla Producentów i Dostawców Zewnętrznych, 
  • Strategicznego Planu Ochrony Środowiska, na poziomie środowiskowym.
Wszystkie działania podejmowane przez naszą firmę w zakresie odpowiedzialności społecznej są kontrolowane przez agentów zewnętrznych, co zapewnia większy obiektywizm. Przejrzystość jest dla Inditex-u podstawową wartością związaną z zarządzaniem, pozwalającą nawiązywać szczere, otwarte relacje z wszelkimi grupami interesariuszy związanych z naszą działalnością. Wysiłki podejmowane przez Grupę Inditex w tym zakresie są doceniane na arenie międzynarodowej.

Działalność Inditexu jest prowadzona w sposób etyczny i odpowiedzialny. Obejmuje to działania podejmowane w rozmaitych obszarach, takich jak bezpieczeństwo naszych produktów, kontrola łańcucha dostaw oraz wpływu aktywności na środowisko społeczne.

Wytwarzanie wszystkich produktów Inditexu odbywa się z poszanowaniem kwestii ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki wdrażaniu najbardziej restrykcyjnych międzynarodowych standardów, Inditex może zagwarantować swoim klientom, że produkty firmy spełniają optymalne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i etyki.

Dla firmy Inditex kwestią zasadniczą są etyczne i stabilne relacje z siecią dostawców zewnętrznych. Aby to zagwarantować, spółka wdraża swoje zobowiązania społeczne także u dostawców, stosując Kodeks Postępowania dla Producentów i Dostawców Zewnętrznych. Zaakceptowanie postanowień Kodeksu jest warunkiem niezbędnym do nawiązania relacji biznesowych z firmą Inditex. Kontrolą przestrzegania i wdrażania tych wymogów przez dostawców zajmują się firmy zewnętrzne podczas audytów. Oprócz wspomnianych działań, Inditex wprowadza również programy doskonalenia dla dostawców oraz programy społeczne, mające na celu promowanie edukacji i lepszej jakości życia w rejonach, w których firma prowadzi swoją działalność.