Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

FHU Cichoccy Michał Cichocki

http://www.fhucichoccy.pl/ »
Branża:Marketing/Promocja/PR
Wielkość firmy: mała firma (1-9 pracowników)
Rok założenia:2005

Praktyki i staże:

Rekrutacje na praktyki: Cały rok
Czas trwania praktyk: 3 miesiące
Okres trwania praktyk: Cały rok
Rekrutacje na staże: Cały rok
Czas trwania stażu: 4 miesiące
Okres trwania stażu: Cały rok

Współpracując z najlepszymi podmiotami Wielkopolski, zarówno komercyjnymi, jak i instytucjami działającymi na zasadach non  profit, potrafimy szybko i trafnie określić potrzeby firmy.

Począwszy od zbadania i zweryfikowania bieżących potrzeb klienta, reakcji firmy na te potrzeby, po zbudowanie adekwatnej polityki sprzedaży, strategii marketingowej produktu lub całej oferty i stworzenie odpowiedniej motywacji działu handlowego.

Budowanie atmosfery zapału, dążenia do wspólnie osiąganego sukcesu, to wyzwanie i cel, jakie sobie stawiamy.

Analityczne podejście pozwala szybko znajdować i wprowadzać rozwiązania najbardziej optymalne.

Chcemy osiągać jak największy efekt, jak najmniejszym kosztem.

Działania w Państwa firmie obejmą:

 • analizę handlową grup docelowych, wybór najwłaściwszej strategii marketingowej, budowanie relacji z klientami i dostawcami, tworzenie programów lojalnościowych,
 • analizę miejsca firmy w rynku lokalnym / globalnym, poszukiwanie i wykorzystywanie nisz,
 • projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w działach handlowych i marketingowych,
 • przeprowadzenie szkoleń,
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami i klientami w języku polskim i angielskim,
 • przygotowywanie umów współpracy i umów handlowych,
 • monitorowanie, wprowadzanie i kontrolę mechanizmów przeciwdziałających zastojom finansowym,
 • pozyskanie, zgromadzenie wszelkich informacji potrzebnych do optymalnego działania firmy w otaczającym środowisku i ich umiejętne przeanalizowanie.

Działania nasze oprzemy na:

 • teorii zarządzania oraz jej praktycznym zastosowaniu,
 • mechanizmach procesu skutecznej i efektywnej sprzedaży,
 • TetartosComm® – idei humanizmu komunikacyjnego.

Główne produkty:


produkt [foto] według opisu ze strony www.fhucichoccy.pl
szczegóły dotyczące metodyki zostały przedstawione również na stronie http://lepszyprodukt.pl