Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

EMINUS Knowledge Management Sp. z o.o.

http://www.eminus.pl/ »

Nasze Realizacje


Metoda projektów dla uczniów

Jako partner projektu Eduk@tor Kultury odpowiedzialni byliśmy za stworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych, w tym szkolenia e-learningowego przygotowującego gimnazjalistów do zaplanowania i wykonania projektu kulturalnego.


Zostań Młodym Profesjonalistą

Otrzymaliśmy zadanie stworzenia kompleksowego portalu szkoleniowo – rekrutacyjnego łączącego poszukujących pracy z pracodawcami. Portal składa się z platformy e-learningowej, systemu rekrutacyjnego opartego o e-CV i systemu rankingowego.


Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Sygma Bank zwrócił się do nas z potrzebą szybkiego przeszkolenia bardzo dużej ilości pracowników z procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Wiązało się to z wdrożeniem w banku platformy e-learning i stworzeniem szkolenia e-learningowego.


Szkolenie „Młody reporter”

Na zlecenie firmy Edu Logistic zaprojektowaliśmy kurs dla młodzieży z warsztatu pracy reportera. Szkolenie zawiera dużą ilość interaktywnych ćwiczeń, takich jak nauka kadrowania, czy ustawiania oświetlenia. Dodatkowo wzbogacone zostało o liczne materiały multimedialne.

Szyta na miarę ankieta

Dla Schering Plough-Polska przygotowaliśmy filmową kampanię informacyjną, dzięki której uzyskaliśmy wysoką frekwencję w przeprowadzonej przez nas ankiecie oceniającej przełożonych. W kampanii informacyjnej w rolę agenta wcielił się szef działu PR korporacji.

Promocja projektów unijnych

Dla Edu Logistic wykonaliśmy fotograficzne szkolenie na temat promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Agentem prowadzącym szkolenie została modelka, wybrana przez klienta. Całość szkolenia została utrzymana w typowo biznesowym charakterze.


Szkolenie „Leczenie raka”

Firma farmaceutyczna zwróciła się do nas z potrzebą stworzenia szkolenia, które będzie stałym elementem w procesie podnoszenia kompetencji przedstawicieli medycznych firmy. Szkolenie miało poszerzyć zakres wiedzy ogólnej pracowników na temat biologicznych uwarunkowań powstawania i leczenia raka.


„Sztuka stawiania diagnozy”

Szkolenie mające przypominać o podstawach stawiania diagnozy stworzone jako dodatek promocyjny dla jednej z firm farmaceutycznych.


Szkolenie Matematyka 1-3

Kurs „Matematyka dla gimnazjum” to permanentny zbiór zadań z matematyki – zadania generowane są automatycznie w dowolnej ilości, z dowolnie rotowanych danych. Zawiera objaśnienia, wiedzę merytoryczną, permanentne ćwiczenia oraz gry edukacyjne (przykład poniżej: „Matematyk broni świata”). Został on stworzony przez naszą firmę jako produkt gotowy do współpracy z wydawnictwami podręczników.


„Matematyk broni świata”

Jest to jedna z gier edukacyjnych ze zbioru zadań z matematyki, stworzonego przez naszą firmę jako produkt gotowy do współpracy z wydawnictwami podręczników.