Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Capgemini

http://www.pl.capgemini.com »

Różnorodność


Różnorodność jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze. Naszym celem jest praca z utalentowanymi osobami reprezentującymi wiele różnych środowisk i wiele różnych punktów widzenia. To wzbogaca nasze rozwiązania i stanowi wartość dodaną dla działalności naszych klientów.

Obecność naszej firmy w 44 krajach i pracownicy mówiący w ponad 100 różnych językach jest wielkim bogactwem różnorodności kulturowej. Dla nas jednak różnorodność to coś więcej; obejmuje ona wiele innych wymiarów, takich jak płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wiek i styl życia.
 
Dlaczego różnorodność jest dla nas ważna

Naszą różnorodność postrzegamy jako strategiczną przewagę, a zarazem ciągłe wyzwanie. Z tego powodu nieustannie podejmujemy działania i wdrażamy inicjatywy w zakresie różnorodności. Nasze różnice traktujemy jako źródło innowacji i inspiracji. Umożliwiają nam generowanie nowych pomysłów, przewidywanie trendów rynkowych oraz świadome przywództwo na wybranych rynkach.

Zróżnicowany personel:
  • pozwala nam lepiej odzwierciedlać globalny rynek pracy, naszych klientów, udziałowców i lepiej zrozumieć globalne trendy
  • stanowi międzynarodową platformę, która wzbogaca nasze produkty o usługi i jest ważnym aspektem naszej koncepcji Collaborative Business Experience®
  • pomaga nam lepiej zrozumieć i dostosować się do społeczności, w ramach których działamy

Promocja kultury różnorodności

Wiemy, że nasi klienci i pracownicy mają różne potrzeby i aspiracje oraz że działają w różnych lokalizacjach i branżach. Naszym celem jest pielęgnowanie i wykorzystywanie tych różnic. Pragniemy dokładnie poznać potrzeby naszych pracowników i klientów.

Nasze praktyki w zakresie zatrudnienia koncentrują się na stworzeniu środowiska, w którym mogą się rozwijać osoby pochodzące z różnych środowisk. Innowacyjni, entuzjastyczni i świadomi kulturowo – nasi pracownicy są zaangażowani w zapewnienie naszym klientom produktów opartych na współpracy.

Dokładamy wszelkich starań, aby:
  • pozyskiwać i zatrzymywać utalentowanych pracowników pochodzących z różnych środowisk
  • pracownikom okazywano należyty szacunek i traktowano ich sprawiedliwie
  • w naszych relacjach w miejscu pracy nie dochodziło do dyskryminacji, lobbingu ani molestowania
  • wszystkich członków zespołu zachęcano do pracy nad sobą i ciągłego rozwoju

Capgemini funkcjonuje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, przestrzega zasad programu ONZ Global Compact, którego 6. zasada mówi o tym, że „firmy powinny wyeliminować dyskryminację w odniesieniu do zatrudnienia i miejsca pracy”, a także zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.