Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Capgemini

http://www.pl.capgemini.com »

7 wartościSiedem wspólnych wartości stanowi centrum zainteresowania firmy Capgemini od momentu jej założenia. Te wartości mają wpływ na sposób, w jaki odpowiadamy na potrzeby klientów, uwzględniając jednocześnie wymagania prawne każdego kraju, w którym prowadzimy działalność, oraz na sposób, w jaki promujemy zgodne z normami etycznymi praktyki w Capgemini i w ramach naszych partnerstw. Należą do nich: 

Uczciwość

W szczególności odrzucenie nieuczciwych praktyk biznesowych mających na celu uzyskanie danego kontraktu lub odniesienie korzyści. Zgodnie z tą zasadą firma Capgemini stworzyła klarowne reguły dotyczące wszelkiego rodzaju prowizji i gratisów. 

Odwaga

W sensie przedsiębiorczości i chęci podjęcia przemyślanego ryzyka, równoważonego rozwagą i przenikliwością, bez których odważny menedżer stałby się lekkomyślny. 

Zaufanie

To sugeruje gotowość wsparcia pracowników i zespołów oraz umożliwienie menedżerom sprawdzenia efektów ich inicjatyw i decyzji. Zaufanie oznacza również otwartość i prawdziwą przejrzystość w przepływie informacji i stanowi centralny punkt naszej koncepcji Collaborative Business Experience™

Wolność

Obejmuje kreatywność, innowacyjność, niezależność myślenia i poszanowanie dla innych kultur oraz obyczajów.  Dla organizacji obecnej w 40krajach, która wśród swoich pracowników ma przedstawicieli ponad 100 narodowości wszystkie wymienione aspekty są zasadnicze. 

Duch współpracy

Współdziałanie z klientami, pracownikami i partnerami; towarzyszenie im zarówno w dobrych, jak i złych czasach.

Skromność

W relacjach z innymi i w naszym podejściu do problemów. 

Przyjemność

Bez której każda wizja korporacji jest ekstremalnie trudna, o ile w ogólne możliwa do wdrożenia. 

Stworzyliśmy formalny kodeks etyczny służący do objaśnienia i promowania tych praktyk. Dowiedz się więcej, w jaki sposób nasze trwałe wartości i praktyki znajdują odzwierciedlenie w obszarze odpowiedzialności i zarządzania naszej firmy, o formie współpracy z naszymi klientami oraz metodach nawiązywania kontaktów z naszymi pracownikami.