Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

ABRYS

http://www.abrys.pl/ »
Branża:Media/Sztuka/Rozrywka
Wielkość firmy: korporacja (>250 pracowników)
Rok założenia:1994

Praktyki i staże:

Rekrutacje na praktyki: nie
Rekrutacje na staże: nie
ABRYS Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku w działalności wydawniczej oraz organizacji konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, energetyki oraz dziedzin pokrewnych. Już od 20 lat Firma Abrys spełnia oczekiwania swoich klientów, zapewniając im dostęp do kompleksowej wiedzy i informacji – wskazując drogę do sukcesu.
Misją ABRYSU jest dostarczanie informacji i wiedzy w celu maksymalizacji efektów ekologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Obszar działalności firmy Abrys:
1. Działalność wydawnicza: Abrys wydaje specjalistyczne miesięczniki: Przegląd Komunalny, Recykling, Czysta Energia, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Ecomanager, rocznik Leksykon Techniki Komunalnej oraz wydawnictwa książkowe.
2. Działalność szkoleniowa: Abrys od 1992 r. organizuje międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne konferencje i seminaria, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych. Do tej pory zorganizowaliśmy ponad 410 imprez, w których wzięło udział 35 000 osób.
3. Działalność projektowa: Abrys zajmuje się opracowywaniem między innymi programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, gminnych i miejskich programów gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, programy, koncepcje i projekty budowlane obiektów gospodarki ściekowej, instrukcje eksploatacji składowisk odpadów, projekty składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, projekty rekultywacji wysypisk odpadów i wylewisk ścieków komunalnych, oceny oddziaływania na środowisko, wiercenia i dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie, projekty urządzenia zieleni miejskiej.