Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

Biuro Karier UM w Poznaniu

Celem i misją Biura Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego jest zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej informacji o medycznym rynku pracy, nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami, organizacja szkoleń, wsparcie studentów w poszukiwaniu satysfakcjonującego miejsca pracy odpowiadającego kwalifikacjom i aspiracjom.

Do podstawowych zadań Biura Karier należą działania polegające na przygotowaniu absolwentów i studentów naszej uczelni do poruszania się po rynku pracy - pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, szkolenia z przygotowania się kandydata do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, informowanie o ofertach pracy, praktyk, staży studenckich, wolontariatów na stronie internetowej Biura Karier oraz na tablicach informacyjnych Działu Promocji. Jednocześnie osoby zainteresowane mogą korzystać z materiałów informacyjnych i drukowanych ofert pracy w siedzibie Biura Karier.