Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_71b97f36819305908.jpg
Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku
Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób pracujących w działach obsługi klienta wyniosła w 2013 roku 3 200 PLN. Płaca co czwartego pracownika przekraczała 4 900 PLN. 25% osób, zajmujących się obsługą klienta zarabiało mniej niż 2 250 PLN - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób pracujących w działach obsługi klienta wyniosła w 2013 roku 3 200 PLN. Płaca co czwartego pracownika przekraczała 4 900 PLN. 25% osób, zajmujących się obsługą klienta zarabiało mniej niż 2 250 PLN.Wynagrodzenia w różnych województwach

W 2013 roku najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące w działach obsługi klienta w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Mediana ich płac wynosiła 4 000 PLN i była o 25% wyższa od mediany w tym dziale ogółem. Wynagrodzenia wyższe od przeciętnych otrzymywali również mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Zarabiali oni 3 300 PLN. O 100 PLN mniejsze były płace osób zatrudnionych w działach obsługi klienta w województwie wielkopolskim.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach obsługi klienta w województwie podkarpackim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosiła 2 500 PLN. Niewiele więcej zarabiali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i podlaskiego (odpowiednio: 2 550 PLN i 2 600 PLN).

Szczegółowe dane o wysokości wynagrodzeń w działach obsługi klienta w poszczególnych województwach przedstawiono na schemacie 2.Wynagrodzenia na różnych poziomach zatrudnienia

W tabeli 1. zaprezentowano wysokość wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W 2013 roku najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła 2 250 PLN. Duże zróżnicowanie zaobserwowano w wynagrodzeniach specjalistów. Ci, z najkrótszym stażem pracy – młodsi specjaliści – zarabiali przeciętnie 2 925 PLN. Płace specjalistów oscylowały na poziomie 3 400 PLN, natomiast wynagrodzenia starszych specjalistów wynosiły 4 330 PLN. Zarobki kierowników różniły się w zależności od wielkości zespołu, jakim kierowali. Kierownicy zarządzający grupą liczącą do 10 osób, otrzymywali przeciętnie 5 000 PLN miesięcznie brutto. Natomiast kierownicy dużych zespołów zarabiali 5 800 PLN. Najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła 12 600 PLN.


W tabeli 2. zaprezentowano wynagrodzenia specjalistów ogółem (młodszych specjalistów, specjalistów i starszych specjalistów razem) pracujących w wybranych województwach. Najwyższe płace w 2013 roku otrzymywali specjaliści pracujący w działach obsługi klienta w firmach położonych na terenie województwa mazowieckiego. Przeciętnie zarabiali oni 4 210 PLN. Niemal o 600 PLN niższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści zatrudnieni w Małopolsce (3 634 PLN). Mediana płac całkowitych brutto pracowników działów obsługi klienta w firmach z Dolnego Śląska wynosiła 3 500 PLN.

Najniższe miesięczne wynagrodzenie w działach obsługi klienta w prezentowanych województwach otrzymywały osoby zatrudnione na Lubelszczyźnie. W 2013 roku przeciętnie zarabiali 2 950 PLN. Niewiele wyższe płace otrzymywali mieszkańcy województwa łódzkiego. Mediana wynagrodzeń osób pracujących w działach obsługi klienta wyniosła 3 000 PLN. 


Wynagrodzenia w wybranych branżach

Na schemacie 3. zaprezentowano wynagrodzenia w działach obsługi klienta w wybranych branżach. Najwyższe płace wśród osób kontaktującymi się z klientami, otrzymywali zatrudnieni w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 4 900 PLN brutto. Najmniej zarabiały osoby pracujące w kulturze i sztuce – 2 500 PLN.Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach

Na wykresie 1. zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w działach obsługi klienta. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, osoby pracujące na stanowisku kierownik ds. obsługi klienta zarabiały w 2013 roku 6 000 PLN. Mediana wynagrodzeń koordynatorów ds. sprzedaży wynosiła 4 100 PLN. Specjaliści ds. obsługi klienta zarabiali w 2013 roku 3 500 PLN, natomiast konsultanci telefoniczni w dziale obsługi klienta – 2 700 PLN. Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!
2014-02-25 ,