Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

TOP-5. Zobacz które branże poszukiwać będą specjalistów.

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_c443ea9b8b1600421.jpg
TOP-5. Zobacz które branże poszukiwać będą specjalistów.

Informatyka i programowanie, wychowanie-nauczanie-opieka, motoryzacja i nowoczesne technologie – to 3 najbardziej perspektywiczne w kontekście kariery zawodowej branże. Jak przewidują analitycy z agencji Work Service już za 5 lat, specjalistów z tych dziedzin będzie w Polsce brakowało. Średni deficyt dla branż otwierających listę TOP-15 wynosi ok. 30%. Przedstawiamy zestawienie prezentujące idealne zawody w perspektywie następnych 10 lat.

Co studiować i kształtować własną ścieżkę zawodową, by po uzyskaniu tytułu magistra znaleźć dobrze płatną pracę zgodną z wykształceniem? Specjaliści z agencji pracy Work Service opracowali prognozę na najbliższe 10 lat. Powstałe zestawienie TOP 15 branż, może stanowić nie tylko cenną wskazówką dla obecnych maturzystów, którzy podejmują pierwsze decyzje dot. przyszłej kariery, ale także dla studentów i absolwentów. Jak powtarzają eksperci – obecnie wchodzący na rynek pracy, zmienią zajmowane stanowisko kilka razy w ciągu życia, dot. to nie tylko awansu, czy przejścia do innej firmy, ale także całkowitej reorientacji zawodowej.

Które branże oferować będą najlepsze możliwości do rozwoju kariery zawodowej? – Najwięcej miejsc pracy będzie czekać na obecnych maturzystów po studiach informatycznych, pedagogicznych oraz technicznych. W perspektywie najbliższych 3 – 5 lat zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów będzie stale wzrastać. Już za pięć lat deficyt pracowników, wśród informatyków i programistów, może wynieść na polskim rynku pracy niemal 30% – mówi Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Work Service S.A.

Przedstawiamy szczegółowe omówienie TOP 5 branż. Na ostatniej stronie artykułu publikujemy natomiast obszerną tabelę TOP 15 prezentującą prognozy zapotrzebowania na specjalistów w 15 branżach w perspektywie 10 lat.

Informatyka i programowanie

Jak wynika z badań rynku pracy specjaliści z branży IT są nie tylko pilnie poszukiwanych przez pracodawców, ale również jednych z lepiej opłacanych w Polsce pracowników. Trend ten związany jest z dynamicznym rozwojem technologii informatycznym oraz coraz wyraźniejszą informatyzacją kolejnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, konsumentów i instytucji sektora publicznego. Życie i biznes przenoszą się w wirtualną przestrzeń.

Szansą do rozwoju branży IT w Polsce są lokujące się centra IT i R&D (Research and Development) zagranicznych gigantów teleinformatycznych. Zdaniem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) nasz kraj jest liderem w regionie w przyciąganiu inwestycji opartych na wiedzy. W ciągu ostatnich lat Polska wypracowała sobie silną i rozpoznawalną markę na globalnym rynku, która przyciągnęła takie firmy jak Google i Nokia.

W Polsce przybywa też start-upów – nowych firm opartych o innowacyjne pomysły związane z technologiami i Internetem. W rozwoju aktywnie pomagają im fundusze z Unii Europejskiej a także inkubatory przedsiębiorczości. Wielu młodych przedsiębiorców próbuje i będzie próbowało powtórzyć sukces Marka Zuckenberga generując tym samym kolejne miejsca pracy w branży IT.

Polski rynek IT posiada również globalnych graczy na rynku oprogramowania. Świetnym przykładem jest krakowska firma COMARCH. Jak można przeczytać na jej stronie internetowej spółka wyrosła ze środowiska akademickiego i od momentu założenia (18 lat temu) rozrasta się w ponadnarodową sieć spółek zależnych i partnerów na całym świecie. Obecnie zatrudnia blisko 3500 najwyższej klasy specjalistów a w swoim portfolio posiada projekty zrealizowane dla największych międzynarodowych przedsiębiorstw.

Wychowanie, opieka i nauczyciele

Obecnie rynek pracy nie jest korzystny dla pedagogów. Jak wynika z danych GUS każdego roku 12% wszystkich studentów wybiera kierunki związane z pedagogiką. Co więcej niż demograficzny zmusza gminy do likwidacji szkół bądź łączenia etatów.

Raport Work Service przedstawia jednak przyszłość zatrudnienia w branży wychowanie, opieka i nauczyciela bardziej optymistycznie. Jak wynika z przedstawionych danych, zapotrzebowanie na specjalistów wzrośnie w nim o ok. 27% w perspektywie następnych 10 lat.

Taka prognoza może być związana z kilkoma trendami w edukacji i kształceniu. Po pierwsze na popularności zyskuje idea long time lifelong learning (kształcenie ustawiczne) – zakłada ona konieczność nauki i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. Szybko zmieniający się globalny rynek pracy z pewnością wymusi na pracownikach większą mobilność zawodową a co za tym idzie udział w szkoleniach, kursach i warsztatach, które prowadzić będą doświadczeni trenerzy.

Pomimo niżu demograficznego pracy związanej z opieką nad małymi dziećmi również może przybywać. Przyjęta niedawno ustawa, która uregulowała zawód niani i różnymi preferencjami zachęca rodziców do ich zatrudnienia będzie miała pozytywnie przełożenie zarówno na reputacji tej profesji jak i wzroście ilości osób w niej pracujących.

Dynamicznie powstają również prywatne przedszkola. Nie tylko z powodu braku miejsc w placówkach publicznych. Coraz więcej rodziców postrzega przedszkola nie jako „przechowalnię”, ale jako jeden z etapów edukacyjnych, dlatego szukają tych placówek, które oferują dodatkowe zajęcia i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Spodziewany deficyt osób zatrudnionych w branży wychowanie, opieka i nauczyciele może być szansą dla specjalistów z innych dziedzin do reorientacji zawodowej. Jak twierdzi Judyta Przybylska, doradca zawodowy z portalu Youngpro.pl osoba pracująca jako wychowawca lub nauczyciel musi legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych. – Jeżeli nie są to studia kierunkowe wówczas należy zrealizować kurs pedagogiczny – mówi Judyta Przybylska. – W chwili obecnej uczelnie proponują różne specjalności w obrębie pedagogiki m.in. resocjalizacje, promocję zdrowia, doradztwo zawodowe i personalne. Różnorodność ta pozwala na podjęcie pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Dla osób, które chciałyby reorientować się zawodowo w omawianej branży, rynek edukacyjny proponuje szereg studiów podyplomowych, kursów pedagogicznych lub pomaturalne studium nauczycielskie.

Motoryzacja i nowoczesne technologie

Trzecie miejsce, w przygotowanym przez Work Service rankingu branż, zajęła motoryzacja i nowoczesne technologie. W tej dziedzinie średni deficyt pracowników na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat będzie wynosił 27%.

Przemysł motoryzacyjny staje się obecnie jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki a Polska jest największym, pod względem sprzedaży i usług związanych z motoryzacją, rynkiem w regionie. Rozwój tej branży może wiązać się z inwestycjami zagranicznych inwestorów a także rozwojem tzw. producentów niezależnych oraz usługodawców.

W branży motoryzacyjnej wdrażane są nowoczesne technologie związane z ekologicznymi źródłami energii. Powstają projekty i prototypy samochodów z napędem hybrydowym, czy elektrycznym. Potrzebni mogą okazać się specjaliści w centrach R&D działających na styku motoryzacji i nowych technologii.

Energetyka

Rządowe prognozy przewidują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 50% do 2025. Będą powstawały nowe elektrownie, elektrociepłownie, rozwinie się branża związana z efektywnym wykorzystaniem energii a to wymusi wzrost zatrudnienia w całej energetyce.

Trwają obecnie przymiarki do budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej, a w długoterminowych planach rządu uwzględniono już budowę kolejnych. Ogromna i kosztowna inwestycja będzie wymagała zatrudnienia specjalistów odpowiedzialnych za obsługę reaktora. Polskie uczelnie są już przygotowane na kształcenie na kierunkach związanych z energetyką atomową. Obecnie w swojej ofercie edukacyjnej uwzględniło je kilkanaście uniwersytetów i politechnik.

Oprócz energii z atomów Polską energetykę zasili również gaz łupkowy. Zagraniczne koncerny dzielą się koncesjami i uruchamiane są pierwsze próbne odwierty. Za 10 lat krajobraz polskiej wsi może wzbogacić widok odwiertów gazu łupkowego gdzie zatrudnieni będą specjaliści zarządzający wydobyciem.

Szansę na znalezienie pracy będą miały również osoby zainteresowane odnawialnymi źródłami energii. Ogniwa słoneczne oraz elektrownie wiatrowe będą tym bardziej popularne im droższa będzie energia elektryczna. W branży związanej z zieloną energią zatrudniani będą specjaliści od produkcji, sprzedaży, instalacji i serwisu.

Medycyna

– Sytuacja rynku medycznego jest bardzo skomplikowana i składa się na nią kilka czynników – mówi Mikołaj Szwochert z Youngpro.pl. – Polska, podobnie jak reszta starego kontynentu należy do społeczeństw starzejących się. Co raz więcej osób będzie wymagało leczenia i profesjonalnej opieki. Jednocześnie intensywnie wzrasta popyt na świadczenia medyczne z zakresu medycyny estetycznej i pokrewnych dziedzin, które nie są bezpośrednią odpowiedzią na schorzenia pacjentów. Rozwija się profilaktyka z zakresu badań screeningowych, czy prenatalnych, który będzie generował wzrost zatrudnienia osób niezbędnych do ich obsługi. Ostatecznie zmienia się społeczna świadomość zdrowotna i zainteresowanie profilaktyką, pacjenci z troski o swoje zdrowie częściej korzystają z świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem Mikołaja Szwocherta nie tylko lekarze mają szansę na zdobycie pracy. – W najbliższych latach będzie wzrastało zapotrzebowanie na personel medyczny w postaci pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów czy dietetyków. Pacjenci są co raz bardziej świadomi zdrowotnie i wzrośnie popyt na profesjonalne świadczenia pielęgnacyjne. Dodatkowo w związku z rozwojem profilaktyki i zmianą podejścia do korzystania z opieki zdrowotnej wzrośnie zatrudnienie personelu około medycznego, tj. promotorzy zdrowia, dietetycy czy specjaliści ds. zdrowia publicznego – kończy Mikołaj Szwochert.

Szczegółowa prognoza TOP-15

Prezentujemy szczegółowe zestawienie branż, które w perspektywie najbliższych 10 lat rekrutować będą najwięcej pracowników.Zestawienie deficytowych branż agencji Work Service zostało przygotowywane na postawie danych i informacji z raportu Polska 2020 oraz wyliczeń wynikających z przepływu i atrakcyjności ofert pracy w poszczególnych branżach.

2011-11-11 ,