Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Student na rynku pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_64730a14b87710619.jpg
Student na rynku pracy

Rynek pracy dla studenta i absolwenta nie należy do łatwych. Kryzys gospodarczy spowodował, że wielu pracodawców radykalnie zaczęło ciąć koszty zatrudnienia i ostrożniej podchodzić do rekrutacji nowych pracowników. Najbardziej ucierpieli na tym właśnie studenci, wcześni absolwenci i młodzi profesjonaliści. Są jednak w Polsce przedsiębiorstwa i sektory gospodarki, które pomimo niekorzystnych tendencji w gospodarce, nie tylko osiągają zysk, ale również nie rezygnują z inwestycji w młodych i utalentowanych.

Pracodawcy nie chcą ryzykować. Chcą kandydatów na 100%

Jak wynika z analizy wielu badań rynku pracy bezrobocie wśród młodych, od lat utrzymuje się na  stałym poziomie ok 20-23% i jest blisko 50% większe niż bezrobocie mierzone dla wszystkich grup wiekowych. Mimo, że porównując młodzież z wykształceniem wyższym i tą z wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym, to ci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów radzą sobie na rynku pracy lepiej, to jednak dawno już powiedziano – wyższe wykształcenie nie jest już gwarantem zatrudnienia, nie mówiąc już o odpowiednio wysokiej pensji.

Obecna, trudna sytuacja młodzieży na rynku pracy nie poprawi się w diametralnie w najbliższych latach. Prognozy są raczej pesymistyczne. Przedsiębiorstwa w czasie kryzysu tną koszty i 2 razy oglądają każdą złotówkę zanim ją wydadzą. Pojawia się również, niekorzystna dla młodych profesjonalistów, tendencja do zatrudniania specjalistów z doświadczeniem, zamiast osób po studiach, które dopiero uczyłyby się na własnych błędach. Firmy nie chcą ryzykować.

Może dlatego, lub zwłaszcza dlatego młodzi profesjonaliści tj. aktywnie budujący swoją ścieżkę zawodową studenci i absolwenci powinni dołożyć wszelkich starań by w oczach potencjalnych pracodawców być postrzeganym jako wiarygodny kandydaci, z doświadczeniem zdobytym podczas praktyk i stażów oraz ze szczerym i ambitnym pomysłem na siebie.

Studia z widokiem na karierę

Rynek uczelni wyższych rośnie w Polsce z roku na rok. Powstaje coraz więcej uczelni niepublicznych, coraz więcej maturzystów decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach wyższych a uczelnie wypuszczają na rynek pracy coraz więcej absolwentów. Większego znaczenia nie ma jednak sam fakt studiowania i posiadania dyplomu magistra, ponieważ oferta edukacyjna polskich szkół wyższych coraz bardziej odbiega od potrzeb pracodawców.

Jakie studia gwarantują pewną pracę po ich zakończeniu? Wydaje się, że żadne. Pracodawca nie zatrudni absolwenta, jeżeli nie posiada on odpowiednich kompetencji, umiejętności i doświadczeń zawodowych. Na rynku pracy najlepiej radzą sobie absolwenci politechniki, którzy ukończyli studia związane z szeroko rozumianym IT, przemysłem (ciężkim i lekkim), budownictwem. Jak wynika z wielu badań i raportów najwięcej absolwentów, którzy pracują „w zawodzie” i zarabiają przy tym relatywnie dobrze pochodzi z tych grup.

Na brak pracy w swoim zawodzie narzekają natomiast absolwenci kierunków humanistycznych, społecznych czy filologicznych. Często niezbędna jest w ich przypadku reorientacja zawodowa, odbywanie dodatkowych kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. Absolwent kierunku humanistycznego musi być elastyczny na dzisiejszym rynku pracy. Co więcej, z uwagi na bardziej ogólny charakter nabywanej wiedzy, swoją przyszłą karierę zawodową powinnien budować bardziej na praktycznych doświadczeniach niż teorii wyniesionej z uczelni.

Co podnosi wartość na rynku pracy

Na rynku pracy obowiązują zasady ostrej konkurencji. Kilkudziesięciu/kilkunastu kandydatów walczy o jeden wakat, który zostanie zaproponowany najlepszemu z nich. Jak być o krok przed rywalami? Należy nieustannie, już od pierwszego roku studiów podnosić swoją wartość na rynku pracy.

Polscy studenci, w zdecydowanej większości podejmują pracę zarobkową i można by to ocenić bardzo korzystnie, gdyby nie fakt, że są to głównie prace dorywcze lub prace niewymagające kwalifikacji, które nie mają związku z planowaną ścieżką zawodową. Doświadczenie zawodowe jakie zdobywają w ten sposób żacy nie jest spójne z ich wykształceniem. Jest to być może dobre źródło utrzymania, podczas gdy praktyki zawodowe są z reguły bezpłatne, czasami jednak warto zdecydować się na gorzej płatną ofertę, ale umożliwiającą rozwój i dalszą karierę.

Wartość na rynku pracy podnosi także zaangażowanie w działania organizacji studenckich lub wolontariat. Wiele organizacji prowadzonych jest przez studentów w sposób przypominający funkcjonowanie firmy i realizuje ambitne i ciekawe projekty. Podobnie, wiele organizacji pozarządowych zarządzanych jest już narzędziami znanymi z sektora biznesowego co wiąże się z profesjonalizacją 3. sektora.

Kursy, szkolenia, konferencje również są mile widziane przez pracodawców. Jak wykazują badania i raporty, cenią oni posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich (np. komunikacja, autoprezentacja, negocjacje), a w podstawowej ofercie edukacyjnej polskich uczelni brak warsztatów, na których można takie kompetencje trenować. Warsztaty umiejętności miękkich organizowane są natomiast dla chętnych przez uczelniane biura karier, organizacje pozarządowe i w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Wystarczy zwykle uważnie śledzić stronę internetową biura karier by znaleźć coś dla siebie.

W dobie internetu proces rekrutacji odwraca się o 180 stopni. Rekruterzy coraz częściej prowadzą rekrutację bezpośrednią, która polega na wyszukiwaniu w internecie kandydatów spełniających określone kryteria i zapraszają ich na rozmowy kwalifikacyjne, zamiast zamawiać kosztowne ogłoszenia w standardowych portalach rekrutacyjnych i czekać tygodnie na spływ aplikacji. Eksperci ds. rynku pracy zwracają uwagę, że rekrutacja bezpośrednia będzie coraz powszechniejszą praktyką. Dlatego też warto założyć sobie własne E-CV, na którym rekruter znajdzie wszelkie informacje o doświadczeniach zawodowych i edukacyjnych potencjalnego pracownika.

2011-11-22 ,