Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Raport Youngpro.pl: Studenci na językach. Kompetencje językowe studentów.

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_2cf3157df45023879.jpg
Raport Youngpro.pl: Studenci na językach. Kompetencje językowe studentów.
Mimo dynamicznego rozwoju i przemian, jakie zachodzą na rynku pracy, jedno z wymagań, stawianych kandydatom w różnym wieku i z różnymi kwalifikacjami pozostaje bez zmian: znajomość języków obcych. Jednakże coraz częściej wymagania dotyczące języka, wykraczają poza umiejętność posługiwania się językiem angielskim i niemieckim, których uczymy się od najmłodszych lat. Język angielski stał się standardem na polskim rynku pracy. Język niemiecki może być jedynie dodatkowym atutem, ale żeby się wybić i otrzymać wyższe wynagrodzenie, należy znać nietypowe języki, którymi włada zaledwie niewielka część populacji w Polsce. 

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w roku 2012, przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak wynika, że zarobki znacznie wzrastają wraz ze znajomością języków obcych. Im język mniej typowy, tym możemy uzyskać wyższy dochód. Na początek przyjrzyjmy się jednak językom, które są najbardziej popularne w Polsce. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście język angielski. Jak widać, wciąż warto inwestować czas i środki materialne w naukę angielskiego. Według statystyk już po roku inwestycja nam się zwróci. Pracownik szeregowy ze znajomością języka angielskiego zarabia o 150 PLN brutto więcej w skali miesiąca, niż osoba na tym samym stanowisku bez znajomości języka. Specjalista, zyska nawet o 600 PLN brutto więcej. 

Kolejnym językiem obcym, którego znajomość deklaruje ogromna część Polaków, jest język niemiecki. Znajomość języka naszych zachodnich sąsiadów jest również opłacalna z punktu widzenia pracownika. Różnice w zarobkach osób na niższych stanowiskach nie są tak duże, jak w przypadku języka angielskiego, jednakże według badań kierownik projektu, znający język niemiecki, otrzyma wynagrodzenie o 500 PLN wyższe niż jego kolega, zatrudniony na tym samym stanowisku, ale bez znajomości języka. Główny księgowy może miesięcznie zyskać nawet o 2 000 PLN więcej. 

Mniej popularnymi językami są francuski i rosyjski. Zaletą znajomości języka francuskiego jest fakt, że niewiele osób w Polsce posługuje się tym językiem w stopniu bardzo dobrym. Dlatego też pracownicy, władający językiem francuskim, otrzymują płacę o 36 % wyższą od osób, które nie znają języka i zajmują te same stanowiska. Język francuski pożądany jest szczególnie wśród specjalistów ds. sprzedaży, marketingu oraz księgowości. Najmniej zyskują ci, którzy mówią po rosyjsku. Być może jest to uwarunkowane kulturowo i ma związek z historią. Ich zarobki są jedynie o 6 % wyższe niż osób bez znajomości języka. Największe korzyści odnoszą wysoko postawieni pracownicy, zarządzający firmami, utrzymujący kontakty biznesowe na najwyższym szczeblu. 

Zarobki znacznie wzrastają wśród pracowników, którzy znają języki mniej typowe. Dzieje się tak w związku ze zmianą trendów na polskim rynku pracy i rozwojem nowych sektorów. Jak twierdzi Mikołaj Szwochert, Project Manager portalu YoungPro: „Szansą dla studentów, którzy posługują się językami obcymi jest intensywny rozwój branży BPO i SSC w Polsce. Firmy, świadczące profesjonalne usługi biznesowe wymagają nie tylko profesjonalnej wiedzy IT, HR czy finansowej, ale również bardzo dobrej znajomości języków obcych. Poza angielskim i niemieckim, bardzo często poszukiwani są eksperci, znający języki skandynawskie, hiszpański, włoski, węgierski itp. Dlatego rozważając swoje plany zawodowe, warto wziąć pod uwagę naukę języka obcego jako jednego z kluczowych elementów rozwoju.” Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w Ogólnopolskich Badaniach Wynagrodzeń (OBW) z roku 2012, przeprowadzonych przez Sedak & Sedak, według których najlepsze zarobki miesięczne, wynoszące 6 000 PLN brutto, otrzymywały osoby, władające językiem duńskim. Wysokie wynagrodzenie dostawały również osoby, mówiące po słowacku – 5200 PLN brutto.  Osoby ze znajomością bułgarskiego mogły liczyć na 5000 PLN brutto. Nieco niżej byli wynagradzani pracownicy, którzy posługiwali się językiem chorwackim i litewskim – 4000 PLN brutto (wynagrodzenie porównywalne do pracowników z językiem angielskim). 

To, jak ważna jest znajomość języków obcych, nie podlega wątpliwości. Kontakt z językiem angielskim i niemieckim, coraz częściej również hiszpańskim i włoskim mają nawet przedszkolaki. Nauka trwa kilkanaście lat, dlaczego więc znaczna większość osób nie potrafi wykorzystać języka obcego w pracy? Dlaczego studenci i absolwenci tak nisko oceniają swój poziom znajomości języków obcych? Niewiele osób może pochwalić się bardzo dobrą znajomością dwóch języków. Powodów jest wiele. Jednym z nich są  oczekiwania pracodawców. Firmy międzynarodowe wymagają praktycznej znajomości języka, płynności podczas konwersacji oraz znajomości zasad, obowiązujących w formalnej korespondencji. Zwykle jest to język biznesowy, naszpikowany specjalistycznym słownictwem i wyrażeniami. Takiego języka nie poznają uczniowie szkół ponadpodstawowych, ani studenci podczas lektoratów. Przepełniony program i grupy, liczące po kilkanaście osób lub nawet więcej, nie sprzyjają doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. Ogromny nacisk na gramatykę i poprawność językową, powoduje stres i uniemożliwia swobodną konwersację. Kursy językowe również w dużej mierze opierają się na nauce języka ogólnego. Bardzo rzadko pojawiają się elementy języka specjalistycznego czy biznesowego.  Większość studentów nie miała nigdy dotąd możliwości przetestowania swoich  kompetencji językowych w trakcie bezpośrednich kontaktów. Jest to przyczyną braku wiary we własne umiejętności i  rezygnacji ze składania aplikacji na stanowiska, wymagające znajomości języków obcych. 

Według sondy przeprowadzonej wśród 322 użytkowników portalu YoungPro wynika, że większość studentów uczy się języków obcych, jedynie podczas obowiązkowego lektoratu w trakcie studiów. Aż 90,37 % na pytanie, gdzie uczą się języka obcego, odpowiedziało, że na uczelni. Zaledwie 13,98 % uczy się samodzielnie w domu i niewiele więcej, bo 12,11 % w trakcie wyjazdów zagranicznych, na przykład w czasie zagranicznego stypendium lub wycieczki. Są to najskuteczniejsze sposoby nauki języka obcego, ponieważ ogromną rolę odgrywa w nich motywacja. Co więcej podczas samodzielnej nauki, to osoba ucząca się, decyduje o wyborze materiału, który zamierza przyswoić, dzięki czemu optymalnie dopasowany jest do jej potrzeb. Zaletą nauki języka podczas wyjazdów zagranicznych jest całkowite zanurzenie się w języku i kulturze. Wiedza teoretyczna, książkowa  zostaje wykorzystana w sposób praktyczny. To, czego nauczono się w szkole, zostaje przeniesione w realne sytuacje, dzięki czemu utrwala się i pojawia się możliwość weryfikacji swojej wiedzy. Jest to doskonała okazja, by rozwinąć umiejętności komunikacyjne w danym języku. 9,97 % respondentów odpowiedziało, że uczy się języka w szkole językowej. Odpowiednio dobrany kurs, na przykład język biznesu lub konwersacje mogą przynieść efekty i przygotować do wykorzystywania języka w pracy. Droższą, ale często skuteczniejszą metodą bywają lekcje indywidualne z lektorem. W ten sposób, uczy się 3,75 % pytanych. Podobnie jak w przypadku samodzielnej nauki, podczas lekcji indywidualnych, zakres materiału dobierany jest indywidualnie do potrzeb i poziomu uczącego się. Możliwość taka pozwala skoncentrować się na konkretnych umiejętnościach. Nauka może być ukierunkowana pod kątem różnych dziedzin. 

Sposoby uczenia się języków obcych są rozmaite. Na rynku księgarskim jest wiele pozycji książkowych, są również materiały multimedialne oraz specjalne fiszki, których celem jest zachęta i ułatwienie nauki. Podstawową kwestią jest jednak motywacja, która wynika z chęci osiągnięcia konkretnego celu. Być może, na samym początku należy uświadomić sobie, jakie korzyści można osiągnąć, mogąc pochwalić się dobrą znajomością języka obcego przed pracodawcą. Jakie stanowisko może być w naszym zasięgu. Wówczas motywacja wzrasta, a wraz z nią chęć do nauki.  

Przed rozpoczęciem kursu języka obcego lub wyborem lektoratu na studiach, warto przeanalizować potrzeby rynku pracy, a zwłaszcza branże, w których zamierzamy się specjalizować. Być może należałoby zainwestować czas i fundusze w naukę nietypowego języka, którego nigdy dotąd się nie uczyliśmy? Należy przemyśleć, przyswojenie którego z języków może pomóc nam w zdobyciu wymarzonego stanowiska? Który język jest ceniony wśród specjalistów z mojej branży? Czy koszty nauki zwrócą nam się i po jakim czasie? Myślenie z perspektywą i odrobina elastyczności podczas studiów, bądź tuż po ich ukończeniu, może stać się drzwiami do wymarzonej kariery i satysfakcjonujących zarobków. 


Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

2013-11-13 ,