Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Raport: rynek pracy IT

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_aefcbf9bd84319886.jpg
Raport: rynek pracy IT

Specjaliści z branży IT to jedni z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych profesjonalistów na rynku pracy. Jak wynika z raportu Sedlak&Sedlak w 2010 roku mury polskich uczelni opuściło 15,2 tys. absolwentów informatyki (2 tys. mniej niż 4 lata wcześniej). Na początek mogą liczyć na zarobki rzędu 3 500 PLN, najwięcej w woj. Mazowieckim, najmniej w Podkarpackim.

Od 2006 roku, kiedy mury polskich uczelni technicznych opuściło 17 tys. absolwentów informatyki, można zaobserwować trend spadkowy w ilości osób kończących ten kierunek. W 2010 r. było ich już tylko 15,2 tys., czyli o blisko 2 tys., mniej niż 4 lata wcześniej.

Co ciekawe w województwie małopolskim odnotowano dynamiczny wzrost liczby absolwentów informatyki. Od roku 2004 liczba osób kończących studia informatyczne potroiła się. Najbardziej dynamiczny wzrost miał miejsce w latach 2004-2005.

Wynagrodzenia w branży IT

Mediana wynagrodzeń informatyków w Polsce w 2010 roku wyniosła 5 100 PLN. Najlepiej opłacani informatycy pracowali w woj. mazowieckim (mediana 6 500 PLN), natomiast najniższe zarobki (mediana  3 288 PLN) otrzymywali informatycy w woj. podkarpackim. Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 500 PLN, z kolei zatrudnienie na szczeblu kierowniczym gwarantuje dwukrotnie wyższe zarobki, natomiast połowa dyrektorów IT otrzymywała wynagrodzenie powyżej 14 000 PLN, a 25% zarabiało ponad 20 000 PLN.

Rekrutacje w branży IT

Specjaliści IT należą nie tylko do najlepiej opłacanych ale i najczęściej poszukiwanych pracowników. Co piąte ogłoszenie o pracę w Polsce dotyczy informatyki i nowoczesnych technologii. Najczęściej poszukuje się programistów (40% ogłoszeń z branży).Na połowę mniej propozycji zatrudnienia mogą liczyć administratorzy sieci. Firmy najdłużej poszukują osób na stanowiska software developer, system administrator oraz programista Python. Trudności z rekrutacją występują również w przypadku administratorów sieci oraz architektów IT.

Kompetencje, narzędzia, oprogramowanie

Polscy informatycy najczęściej wykorzystują w pracy takie języki programowania SQL/PLSQL (48%) oraz HTML/CSS (33%), następnie kolejno: PHP (24%), Java Script/AJAX (23%), Java/JSP/J2EE (22%), C/C++/VisualC++ (20%).

W przypadku narzędzi bazodanowych informatycy najczęściej wskazywali na znajomość Microsoft SQL Server (36%), MySQL (31%) oraz Oracle (28%). Tylko 15% osób posługuje się w pracy PostgreSQL.

Najczęściej używanym przez informatyków systemem operacyjnym jest Windows (95% wskazań). Pracę w systemie Linux deklaruje niemal dwukrotnie mniej osób (49%). Wyniki te mogą wskazywać na dominującą rolę systemu operacyjnego firmy Microsoft w codziennej pracy informatyków.

Jak wynika z badania Sedlak&Sedlak bezpłatny program do obróbki graficznej GIMP staje się mocną konkurencją dla komercyjnego oprogramowania Photoshop. 13% informatyków posługuje się w pracy programem graficznym Photoshop, ale już 11% wskazuje na GIMP. 7%  informatyków używa programu Corel Draw.

Rynek pracy IT: komentarz do wyników badań

O ekspercki komentarz wyników badań poprosiliśmy Edytę Kolasiak IT Recruitment Specialist w ASTEK Polska.

"Z przedstawionych badań wynika, iż od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. Dzięki zaangażowaniu uczelni i wzbogaceniu oferty dydaktycznej oraz tworzeniu nowych programów studiów coraz częściej wybierane i popularne wśród studentów stają się inne kierunki techniczne.

Tendencja spadkowa pokazana w raporcie nie ma odzwierciedlenia chociażby w województwie małopolskim. Zgodnie z opublikowanym raportem w serwisie edukacyjnym „Kierunkistudiow.pl” najpopularniejszym kierunkiem na Politechnice Krakowskiej okazała się być informatyka. Potwierdza to zamieszczone w raporcie sedlak&sedlak tendencje wskazujące na wzrost liczby studentów IT na terenie województwa małopolskiego. Skutkuje to tym samym wzrostem ofert pracy na terenie Małopolski.

Przyczyna wzrostu w dużej mierze wiąże się z możliwościami,  jakie stwarza samo województwo małopolskie. Istniejąca chociażby specjalna strefa ekonomiczna zwalniająca od podatku dochodowego nowych przedsiębiorców,  zachęca do inwestowania na rynku małopolskim. Od 2005 roku możliwość inwestowania uzyskały Ośrodki BPO (obejmują m.in. usługi: techniki informacyjne, logistyczno – magazynowe czy centra telefoniczne- call center) oraz High – Tech, zatrudniające specjalistów z branży IT.  Nic dziwnego, iż studenci z województwa małopolskiego wybierają kierunki, po których będą mieli większe możliwości znalezienia potencjalnego pracodawcy.

Trendy związane z popularnością określonego języka programowania mają duże znaczenie dla przyszłych specjalistów IT.  Zarówno pracodawcy jak i potencjalni pracownicy muszą sobie zdawać sprawę z zapotrzebowania rynku IT i jego dynamicznego rozwoju.

Bardzo duża liczba aplikacji potrzebuje do sprawnego funkcjonowania bazy danych, co sprawia, iż powszechne języki typu SQL czy PL/SQL nie tracą na popularności. Jak pokazują badania, spośród narzędzi bazodanowych najczęściej używany i popularny jest Microsoft SQL Server (36%), MySQL (31%) oraz Oracle (28%).

Mimo tego, iż coraz bardziej popularne staje się oprogramowanie typu Open Source, pozwalające firmie obniżyć koszty związane z kupnem komercyjnego software’u, tylko 15% z osób biorących udział w badaniu wskazały PostgreSQL jako język używany w pracy. O ile oprogramowanie typu open source jest darmowe i powszechnie dostępne, o tyle nie oferuje supportu, dlatego też większość pracodawców inwestuje w płatny software, aby tym samym zyskać na usłudze supportu ze strony dostawcy oprogramowania. Jednocześnie w dalszym ciągu na popularności nie tracą stanowiska: Software Developer, administrator Baz Danych czy Analityk Systemowy." 

2011-12-08 ,