Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Od coachingu do sukcesu – rozmowa z dr Urszulą Sadomską

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_6896a8696b657969.jpg
Od coachingu do sukcesu – rozmowa z dr Urszulą Sadomską

Coachingowy styl zarządzania pomaga firmom w osiąganiu coraz lepszych wyników na rynku. Jednak jest coś jeszcze. Coś, czego nie da się wpisać do księgi przychodów – to stworzenie zespołu, który identyfikuje się z celami firmy, i wyłonienie prawdziwych liderów. Jak to osiągnąć, podpowiada dr Urszula Sadomska – kierownik studiów podyplomowych Coaching managerski w Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie, Master Certified Coach (MCC) akredytowany w  International Coach Federation (ICF).

Coachingowy styl zarządzania to trend, który zyskuje w Polsce swoich zwolenników. Na czym on polega?

Metody coachingu managerskiego podnoszą skuteczność osiągania celów biznesowych oraz efektywność i jakość działań organizacji, pozwalają kadrze zarządzającej identyfikować i reagować nawet na „nikłe sygnały” nadchodzących kryzysów i wyprzedzać je.  
Liderzy często nie uświadamiają sobie, jak ich własne zachowania oraz zachowania innych menedżerów w organizacji rzutują na kulturę organizacyjną. Prawdziwi liderzy reprezentują sobą potencjał do przedstawienia wizji, niosącej ze sobą przesłanie, z którym będą się identyfikować członkowie organizacji w takim stopniu, że będą w stanie podjąć zobowiązanie do jej realizacji. 
Coachingowe podejście w zarządzaniu pomaga liderom ten cel zrealizować. Jednym z głównych sposobów włączenia pracowników w realizację wizji jest świadome wykorzystanie do tego celu kultury organizacji, między innymi poprzez kształtowanie postawy zaangażowania i elastyczności organizacji na wielu jej płaszczyznach. Począwszy od zapewniania pracownikom dostępu do informacji, poprzez aktywne włączanie ich w proces decydowania o firmie aż po delegowanie uprawnień oraz zachęcanie do podejmowania decyzji, samodzielnego działania i rozwijania swojego potencjału. Kultura coachingowa w organizacji temu bardzo sprzyja a coaching daje możliwość pozafinansowego inspirowania pracowników do zaangażowania i rozwoju.

Jak coachingowy model zarządzania przekłada się na konkretne efekty biznesowe?

Kilkukrotnie wdrażałam w firmach program coachingowy pt. „Akademia manager-coach”. Trzy lata po wdrożeniu programu firmy wskazywały na korzyści w wymiarze organizacyjnym, takie jak: zbudowanie mocnych relacji i zaufania, wzajemnego szacunku, akceptacji i zrozumienia, wzmocnienie u współpracowników poczucie bycia szanowanym i wartościowym członkiem zespołu, poprawa atmosfery organizacji, wzrost poziomu zaangażowania pracowników. Te jakości przekładały się na wymierne wyniki biznesowe.
Korzyści w wymiarze indywidualnym każdego z managerów biorącego udział w akademii to: podniesienie poziomu kompetencji kierowniczych poprzez umiejętność określania i stawiania celów, inspirowania i motywowania współpracowników, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, uważnego słuchania, wzmocnienie wiary we własne możliwości, radzenie sobie ze stresem, zorientowanie na rozwiązanie

Coachingowego stylu zarządzania można się nauczyć, np. na kierowanych przez panią studiach podyplomowych Coaching managerski w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jaką wiedzę przekazuje Pani słuchaczom?

Słuchacze zdobywają kompetencje „miękkie”. To wymóg International Coach Federation, taki sam w każdym tego typu programie na świecie.
Można tu wymienić m.in. umiejętności  zaufania, uważnego  słuchania, bezpośredniej komunikacji, zadawania pytań oceny zjawisk z różnych punktów widzenia, pokonywania wewnętrznych oporów i lęków.
Wartością dodaną do studiów jest możliwość otrzymania międzynarodowego dyplomu honorowanego w każdym kraju na świecie. Ułatwia on realizację międzynarodowej kariery zawodowej. Za granicą umiejętność coachingowego podejścia do zarządzania jest bardzo promowana i oczekiwana. Twardo można podejść do zadań, do projektu, ale w traktowaniu ludzi niezbędne są umiejętności miękkie.

Dla kogo są te studia?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nie tylko wiedzieć, ale i umieć, którzy mają odwagę doświadczać nowych wyzwań, są ambitni, chcą ukończyć akredytowany w ICF program i posiadać międzynarodowy dyplom. Zapraszamy prezesów, dyrektorów, managerów, coachów, trenerów.
Wiedza merytoryczna na temat przywództwa wzbogacona o praktykę coachingu managerskiego będzie stanowić dopełnienie kompetencji managera. Uczestnicy studiów poznają reguły zarządzania poprzez coaching, metody osiągania celów w reakcji na zmieniające się środowisko, samoorganizacji poprzez meta-przywództwo oraz case studies wdrożeń coachingu managerskiego w organizacji i ich rezultaty na przykładach z różnych branż.

W programie znajdują się zajęcia z neuroleadershipu. Co to takiego?

Uświadomienie sobie wpływu procesów zachodzących w mózgu na coaching i przywództwo, to nowy obszar dynamicznie rozwijających się badań. W skrócie – chodzi o powiązanie neuorobiologii z coachingiem. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak działa mózg i jak świadomie można wykorzystywać go do osiągania doskonałych rezultatów. Studenci dowiedzą się, czym i po co są emocje i uczucia, jak powstają, jakie są ich rodzaje i jak skutecznie z nimi pracować u siebie i u innych ludzi. Dowiedzą się również, jak mózg przyswaja wiedzę i w jaki sposób można to wykorzystać ucząc, inspirując i wspierając siebie i innych.

Studia Coaching Managerski są prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, na warszawskim Ursynowie. Szczegółowe informacje na temat studiów można uzyskać pod numerem tel. 22 45 72 360, pisząc na studiapodyplomowe@vistula.edu.pl lub na stronie www.vistula.edu.pl/pol/page/coaching-managerski

***

dr Urszula Sadomska, MCC ICF

Od 2002 roku pracuje jako coach. Uzyskała najwyższy stopień w coachingu Master Certified Coach International Coach Federation (MCC ICF). Dorobek to ponad 6000 godzin praktyki coachingowej. Coach najwyższej kadry zarządzającej, business i executive coaching,  coaching zespołu.  Posiada akredytacje organizacji non profit ICF oraz ICI. Ukończyła wiele programów coachingowych w tym ICC oraz Ericson College, a także program ICF przygotowujący do pracy jako mentor, superwizor i egzaminator. Rozwijała siebie i swój warsztat u mistrzów coaching takich jak: Dilts, O’Connor, Farrelly, Kembl, Holander, Walbrodt, Hall, Smith, Bolstad, Alex, Gilligan, Atkinson i inni. Licencjonowany  trener The International Association for NLP.

Psycholog biznesu z zakresu kompetencji psychologicznych w firmie. Kilkanaście lat pracowała na stanowiskach managerskich w korporacjach międzynarodowych. Ukończyła studia dyplomowe na kierunku „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”. Publikacje: „Przywództwo w organizacji a funkcje lidera, ujęcie systematyczne z próbą interpretacji neurolingwistycznej”, „Postawa coacha – nieustanny rozwój własny”,  „Coaching managerski, jako element kultury organizacyjnej firmy”.

2014-10-23 ,