Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Młodzi, którzy ani się nie uczą, ani nie pracują

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_e87e4326a55254758.jpg
Młodzi, którzy ani się nie uczą, ani nie pracują
W 2012 roku aż 17% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 18-24 lat nie wykazywało się żadną aktywnością zawodowo-edukacyjną. Osoby te nie uczyły się, nie pracowały i nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach czy kursach. 

W literaturze zagranicznej młodzi bierni społecznie nazywani są NEETs – jest to akronim od anglojęzycznego wyrażenia neither in employment nor in education and training.

Największy odsetek NEETs w 2012 roku zaobserwowano w Grecji, gdzie 28% młodych w wieku 18-24 lat nie uczyło się i nie pracowało. Udział NEETs w ogóle młodych był wysoki również we Włoszech, w Bułgarii, Hiszpanii i Irlandii (wahając się od 24 do 27%). 

Najmniej biernych społecznie osób było w Holandii, Luksemburgu i Austrii, gdzie odsetek ten znalazł się w przedziale od 6 do 8%. W Polsce w 2012 roku niemal 16% młodych zasiliło grupę NEETs.

Odsetek osób w wieku 18-24 lat niepracujących i nieuczących się
w 2012 roku w krajach UE-28
 
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu
 
Źródło: Sedlak&Sedlak

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!
2014-06-10 ,