Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Konkursy stażowe - warto się zaangażować!

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_db2745d8fd9836251.jpg
Konkursy stażowe - warto się zaangażować!

Współpraca biznesu ze światem nauki jest kluczowa w dobie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorców, którzy odnoszą sukces, charakteryzuje świadome budowanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dlaczego więc chętniej inwestujemy w rekrutację osób z doświadczeniem, niż w pozyskiwanie talentów wśród studentów uczelni wyższych?


Spotykając się z pracodawcami i analizując rynek doszliśmy do wniosku, że z uwagi na częstą przypadkowośd wyboru, a tym samym niedopasowanie studentów do potrzeb firm, część przedsiębiorców przestała widzieć dla siebie korzyści płynące z przyjmowania studentów na staże. Szansę na zmianę tego stanu rzeczy mają dwa czynniki. Pierwszym z nich jest profesjonalizacja uczelni wyższych. Drugi to programy stażowe, które stawiają na wysoką jakość zarówno procesu selekcyjnego jak i samych kandydatów, diagnozują rzeczywiste potrzeby firm i starają się na nie odpowiedzieć. Można powiedzieć, że jako gospodarka jesteśmy na etapie profesjonalizacji tego segmentu rynku.


Obserwujemy, że z roku na rok programy i konkursy, w których stawką jest staż w wymarzonej firmie, zyskują coraz większą popularność. Zdobywają nowych zwolenników zarówno wśród samych studentów jak i firm, które zaczynają dostrzegać korzyści płynące z takiego rozwiązania. Przedsiębiorcom angażującym się w łączenie nauki z biznesem w formie udziału w profesjonalnych programach stażowych przyświeca zarówno prospołeczna idea rozwoju kapitału ludzkiego, jak i korzyści biznesowe płynące z udziału w tego typu programach. „Korzyści są dwustronne. Dla studenta to szansa na zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów, a dla pracodawcy to szansa na obniżenie kosztów administracyjnych związanych ze sprawdzeniem i zatrudnieniem potencjalnego pracownika” mówi Monika Zakrzewska, Ekspert PKPP Lewiatan. Maria Szwarc, Z-ca Dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, dodaje „Dla firmy to korzyść w postaci wsparcia merytorycznego, krytycznego spojrzenia na firmę oczami osoby z zewnątrz oraz możliwośd wdrożenia nowych pomysłów”.


Dlaczego niektórzy pracodawcy już teraz angażują się w staranną selekcję osób młodych? Ponieważ „programy stażowe są skuteczne i efektywne”, mówi Maciej Korobacz, współwłaściciel agencji JUST. Skuteczne, ponieważ odpowiadają bezpośrednio na potrzeby pracodawców. Efektywne, ponieważ relacja jakości kandydatów i korzyści employer brandingowych do kosztów udziału w programie jest niewspółmierna. „Dlaczego szukamy talentów wśród studentów? By w wyścigu po najlepszych kandydatów wyprzedzić konkurencję, także firmy zza granicy.” Mówi Kinga Gałęcka, Menedżer ds. Personalnych w Jeronimo Martins Dystrybucja SA, właściciela marki Biedronka. Trudno się nie zgodzić. Młodzi, starannie wyselekcjonowani studenci, mogą stanowić źródło realnej przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. „Dzięki świeżemu spojrzeniu mogą oni doprowadzić do ulepszenia lub wprowadzenia nowej usługi lub produktu”, mówi Agnieszka Buze, Główny Specjalista w Krajowej Izbie Gospodarczej. Iwona Wielgo z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, dodaje „Selekcja talentów może stać się bardzo atrakcyjnym atutem dla świadomych pracodawców, przyczyni się to do lepszego, bardziej uważnego doboru studentów.”


Selekcja osób młodych znacząco odbiega od klasycznego modelu rekrutacji. Zamiast analizy dokumentów aplikacyjnych, szuka się określonych kompetencji, cech, umiejętności. A to proces dużo bardziej kosztowny i czasochłonny. Wynika to z młodego wieku kandydatów i uwarunkowao społeczno-kulturowych (polscy studenci stacjonarni nadal rzadko pracują zawodowo). „Trudno jest dzisiaj spotkać młodą osobę legitymującą się istotnym doświadczeniem zawodowym” mówi Maciej Korobacz. Nie świadczy to jednak o braku predyspozycji wśród studentów. „Selekcja oparta o kompetencje, jak pokazuje doświadczenie, jest bardzo skuteczną i wiarygodną metodą rekrutacji, pozwalającą na wyłonienie osób z realnym potencjałem” mówi Maria Szwarc.


Pracodawcy, poza pozyskaniem młodego zdolnego człowieka do organizacji, decydują się na uczestnictwo w programach stażowych z jeszcze jednego powodu – budowania pozytywnego wizerunku w oczach społeczności akademickiej, czyli tzw. employer branding. Poprzez odpowiednią promocję, firma kreuje swój odpowiedzialny, otwarty na zdolnych ludzi wizerunek. Człowiek tak postrzegający daną organizację, kiedy już osiągnie etap kariery pozwalający mu na swobodny wybór potencjalnego pracodawcy, z pewnością weźmie pod uwagę wybór firmy, którą kojarzy mu się z organizacją dającą szansę ludziom z potencjałem.


Do jakich pracodawców skierowane są profesjonalne programy stażowe, m.in. program Fundacji Rozwoju Talentów? Do wszystkich, którzy mają „pomysł” na stażystę. Staże dla najlepszych, czyli oferty renomowanych pracodawców dla ponadprzeciętnie uzdolnionych studentów, to układ dwustronny. Tutaj gwarancją sukcesu jest szacunek, motywacja i dobre chęci z dwóch stron, zarówno studenta jak i pracodawcy. Firmy, które mają pomysł na studenta, zachęcamy do udziału zarówno w naszym jak i innych programach stażowych. Jeśli metody rekrutacji i selekcji są rzetelne, szansa na pozyskanie młodego talentu do organizacji jest praktycznie przesądzona.


„Mam wielką nadzieję, że pracodawcy skorzystają z programu fundacji.” mówi Iwona Wielgo z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. My również Państwa do tego zachęcamy. Zapraszam do współpracy z Fundacją w programie stażowym SNRP. Kolejna edycja – październik 2011.


Anna Korzeniewska
Fundacja Rozwoju Talentów

Artykuł napisany w ramach współpracy fundacji z izbami gospodarczymi
(Polska Izba Gospodarcza i Dolnośląska Izba Gospodarcza)

2011-07-13 ,