Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Kierunki techniczne coraz bardziej popularne. Pedagogika w odwrocie

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_837f888fde8154665.jpg
Kierunki techniczne coraz bardziej popularne. Pedagogika w odwrocie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oficjalnie podsumowało rekrutację na studia w roku akademickim 2011/2012. To wielki sukces uczelni technicznych, które okazały się najchętniej wybieranym przez kandydatów typem uczelni. Największą popularnością wśród kandydatów cieszyło się budownictwo, zarządzanie, informatyka, pedagogika i prawo, natomiast najtrudniej było się dostać na Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie na UW, gdzie o jedno miejsce konkurowało blisko 16 kandydatów.

Łącznie w roku akademickim 2011/2012  przyjęto na studia 555 439 osób, w tym 433 777 na uczelnie publiczne, a 151 662 kandydatów na niepubliczne.  Największą popularnością cieszyły się uczelnie techniczne [średni 3,8 osób na jedno miejsce] oraz uczelnie rolnicze [3,6] i uniwersytety [3,3]. Najmniejsza konkurencja o indeks studiów wyższych była na uczelniach pedagogicznych [2,5] oraz państwowych wyższych szkołach zawodowych [1,9].

- Gratuluję uczelniom technicznym tak dużego zainteresowania wśród maturzystów, to najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej – podkreśla prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Statystyki rekrutacyjne potwierdziły, że rosnące zainteresowanie wykształceniem inżynierskim jest już trwałym trendem, a to pozwala optymistycznie patrzeć na szanse absolwentów tych studiów na rynku pracy, wszystkie dostępne prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na kadry inżynierskie będzie rosło.

Trend do studiowania na kierunkach ścisłych ma swoje odzwierciedlenie w zestawieniu najbardziej obleganych uczelni. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypadało kolejno w politechnikach: Politechnika Warszawska [8,7 kandydatów na miejsce], Politechnika Gdańska [7,5], Politechnika Poznańska [7,1], Politechnika Łódzka [6,2]. Dalsze miejsca zajęły: Uniwersytet Warszawski [5,4],  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie [5,1] i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie [4,0].

Budownictwo, zarządzanie i informatyka na topie

Największym zainteresowaniem maturzystów i absolwentów studiów I stopnia cieszyło się Budownictwo [prawie 30 tys. kandydatów] i Zarządzanie [28,6 tys.]. Podium zamyka Informatyka, na którą kandydowało 27 tys. osób. Na dalszych miejscach znajdują się: Prawo [24,5 tys.], Ekonomia [21,5 tys.], Finanse i Rachunkowość [blisko 20 tys.].

– Budownictwo od 2008 roku, kiedy to ruszył program kierunków zamawianych, jest na liście studiów strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki i innowacyjności – mówi prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Ministerstwo w drodze konkursów przekazuje uczelniom dodatkowe środki na unowocześnianie programu tych studiów, na lepszą współpracę ze środowiskiem biznesowym, organizowanie praktyk zawodowych, a także na stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów, sięgają one nawet 1000 zł miesięcznie. 

Wśród 20 najchętniej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów jest aż siedem z listy kierunków zamawianych - poza budownictwem także: informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, biotechnologia, ochrona środowiska.

Trendy – kierunki zamawiane zyskują na popularności. Pedagogika, administracja i prawo w odwrocie

Na popularności w perspektywie ostatnich 5 lat najbardziej zyskały kierunki, które zostały objęte ministerialnym programem kierunków zamawianych. Największy wzrost aplikacji odnotowano na kierunku inżynieria środowiska (wzrost 174% w porównaniu do naboru w roku akademickim 2007/2008), automatyka i robotyka (wzrost o 120%), mechanika i budowa maszyn (wzrost o 120%), a także zarządzanie i inżynieria produkcji (wzrost o 107%).

Zarządzanie, ekonomia i psychologia zachowały wysoką lokatę w zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków, ale w porównaniu do lat poprzednich ani nie zyskały większej popularności, ani jej nie straciły.

Spośród 15 najchętniej wybieranych kierunków 3 przyciągnęły o 20-30% mniej kandydatów niż 5 lat temu. Popularność traci studiowanie pedagogiki (spadek o 31%), administracji (spadek o blisko 25%) i prawa (spadek o 22,8%).

Trudno dostać się na makrokierunki i unikalne kierunki studiów

Jak wynika z raportu MNiSW najtrudniej dostać się było na kierunki rzadkie i specjalistyczne. Na liście najbardziej wymagających rekrutacji znajduje się wiele kierunków unikatowych (uczelnie same opracowują dla nich program nauczania), a także makrokierunków (łączą dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych). Tradycyjnie, ze sporą konkurencją musieli liczyć się chętni do studiowania medycyny, weterynarii i psychologii.

Kierunki wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce

[15,7] Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie - ekonomia i zarządzanie (UW)

[14,6] studia międzykierunkowe - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (UW)

[11,4] kierunek lekarski (UWM)

[11,1] samorząd terytorialny i polityka regionalna (m)

[8,3] geodezja i kartografia

[8,0] bioinformatyka i biologia systemów (m)

[7,4] weterynaria

[6,2] bioinformatyka (m)

[6,0] studia międzykierunkowe: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

[6,0] nanotechnologia (m)

[5,8] papiernictwo i poligrafia

[5,8] inżynieria akustyczna

[5,8] gospodarka przestrzenna

[5,5] psychologia

[5,4] inżynieria biomedyczna

[5,2] makrokierunek – filologicznokulturoznawczy (m)

[5,2] inżynieria architektoniczna

[5,2] realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

[5,1] dietetyka

[5,1] technologie energii odnawialnej (m)

[5,1] inżynieria

chemiczna i procesowa

Tabela na podstawie Informacji o popularności kierunków studiów w ostatnich 5 latach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(m) - makrokierunek

Kierunki unikatowe wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce

[11,3] chemia budowlana

[9,3] neurobiologia

[9,2] inżynieria bezpieczeństwa pracy

[8,1] inżynieria mechanicznomedyczna

[8,0] zarządzanie inżynierskie

[6,3] akustyka]

Tabela na podstawie Informacji o popularności kierunków studiów w ostatnich 5 latach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2012-01-20 ,