Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Jakie kierunki wybierają studenci w Polsce?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_9bb53a99384410905.jpg
Jakie kierunki wybierają studenci w Polsce?
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskich uczelniach wyższych studiowało pod koniec 2012 roku ponad 1,67 mln osób. Liczniej reprezentowane były kobiety, które stanowiły niemal 60% wszystkich studentów. Najwięcej osób wybierało kierunki związane z naukami społecznymi, gospodarką i prawem. Najmniej osób kształciło się na studiach rolniczych.
 
Zdecydowana większość studentów pobierała naukę na uczelniach państwowych. W szkołach wyższych niepublicznych kształciło się nieco ponad 27% studentów. W obu rodzajach szkół większość stanowiły kobiety. Na uczelniach publicznych było ich 57%, natomiast na niepublicznych ten odsetek był nieco wyższy i wyniósł 62%.
 
Wykres 1. Studenci szkół wyższych według typów szkół
w podziale na płeć
*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS
 
Większość studentów uczyła się w trybie stacjonarnym. Jak podaje GUS: na koniec listopada 2012 roku było ich ponad 970 tysięcy wobec 706 tysięcy studentów kształcących się w trybie niestacjonarnym.
 
Wykres 2. Studenci szkół wyższych według typu szkół
i trybu studiów
*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS
 
Wśród osób studiujących na uczelniach publicznych najliczniejszą grupę stanowili studenci na kierunkach związanych z naukami społecznymi, gospodarką i prawem – było ich niemal 30%. Mniej licznie były reprezentowane kierunki techniczne oraz związane z przemysłem i budownictwem, na których uczyło się 21% studentów uczelni publicznych.
 
Wykres 3. Studenci uczelni publicznych według kierunków
*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS
 
Okazuje się, że kierunki związane z naukami społecznymi, gospodarką i prawem były również najchętniej wybieranymi kierunkami na uczelniach niepublicznych. Studenci kształcący się na tych kierunkach stanowili jednak znacznie większy odsetek – aż 48% wszystkich uczących się na uczelniach niepublicznych.
 
Wykres 4. Studenci uczelni niepublicznych według kierunków
*Stan w dniu 30 XI 2012 r.
Opracowanie Sedlak
& Sedlak na podstawie danych GUS
 
Sedlak & Sedlak
2014-07-04 ,