Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Jak firmy rekrutują niepełnosprawnych?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_4d213e5f455761052.jpg
Jak firmy rekrutują niepełnosprawnych?

Jak pozyskać niepełnosprawnego pracownika?

Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najniższym udziale osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu - pracuje tylko 25% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Zatrudnienie takiej osoby, zwłaszcza z wysokimi kompetencjami, nie jest u nas sprawą łatwą – wynika z badania przeprowadzonego przez zespół Employer Branding firmy doradczej HRK.

Osoby niepełnosprawne już na etapie edukacji formalnej muszą przełamać szereg ograniczeń w dostępie do wiedzy, co sprawia, że ich kompetencje są często niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Istnieje też wiele barier mentalnych utrudniających niepełnosprawnym podjęcie pracy.

Aby dotrzeć do niepełnosprawnych kandydatów, pracodawcy najczęściej korzystają z:
     •    ogłoszeń rekrutacyjnych (z adnotacją, że firma jest otwarta na pracowników niepełnosprawnych), 
     •    ze wsparcia powiatowego urzędu pracy, 
     •    z poleceń pracowników, 
     •   podejmują też współpracę z trzecim sektorem, głównie z organizacjami działającymi                                           na rzecz osób niepełnosprawnych i zakładami aktywności zawodowej. 

Część firm wybiera jedną organizację do współpracy, większość współpracuje jednak z kilkoma, co zwiększa szansę na pozyskanie odpowiednich kandydatów. Organizacje przejmują zwykle na siebie zadania związane z rekrutacją i selekcją, prowadzą też szkolenia dotyczące obecności niepełnosprawnych w miejscu pracy. Czasami organizacja pozarządowa pełni też rolę jednego z partnerów umowy podpisywanej z pracownikiem. Taki korzystny dla firmy i bezpieczny dla ludzi system zatrudnienia trójstronnego wypracowano m.in. w firmie Carrefour Polska, która współpracuje ze Stowarzyszeniem EKON.

„Aby zwiększyć skuteczność procesu rekrutacji, niektóre firmy zakładają własne stowarzyszenia i fundacje, których celem jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych oraz pozyskanie do współpracy osób z dysfunkcjami” – informuje Joanna Kotzian, menedżer zespołu Employer Branding w HRK.

Przykładem jest STU Ergo Hestia, które w 2003 r. założyło fundację na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia”. Głównym celem fundacji jest wspieranie osób z dysfunkcjami na starcie kariery zawodowej, poprzez organizację bezpłatnych szkoleń. Fundacja działa też jako agencja pośrednictwa pracy, uczestniczy w targach pracy, współpracuje z uczelniami, biurami karier i urzędami pracy, pozyskując niepełnosprawnych pracowników zarówno na potrzeby Grupy Ergo Hestia, jak i innych pracodawców z całej Polski.

Przedstawiciele badanych firm zgodnie podkreślają, że kwestią kluczową w procesie zatrudniania niepełnosprawnych jest właściwy dobór osoby do stanowiska. Niektóre firmy poświęcają temu szczególną uwagę. W zakładach Hutchinsona w Bielsku Białej decyzja o zatrudnieniu konkretnego kandydata z niepełnosprawnością każdorazowo jest konsultowana ze specjalistą ds. BHP i lekarzem. Orzekają oni, czy kandydat może wykonywać określony rodzaj pracy oraz czy są konieczne jakieś działania dostosowawcze ze strony firmy. W firmie Thales (Francja) w proces wdrożenia niepełnosprawnego pracownika w obowiązki zaangażowany jest przydzielony mu opiekun, a także lekarz, HR manager oraz przedstawiciel państwowych służb zatrudnienia. 

Bardzo istotny jest też pierwszy okres pracy, który pozwala pracodawcy i niepełnosprawnemu pracownikowi ocenić, czy nie ma potrzeby wprowadzenia jakiś modyfikacji do zakresu obowiązków czy dodatkowego dostosowania stanowiska pracy.

O badaniu:

W ramach badania pt. „Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe”  konsultanci zespołu Employer Branding HRK przeanalizowali praktyki 10 firm i instytucji w Polsce oraz 10 firm i instytucji europejskich, które zatrudniają osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. Było ono jednym z elementów projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności”, realizowanego na zlecenie PFRON w latach 2012 -2014 przez zespół uczonych i ekspertów pod kierownictwem prof. Barbary Gąciarz. W Polsce badaniem objęte zostały: Altix, Carrefour, Ergo Hestia, Hutchinson, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, NZOZ Rudek, Sodexo, Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Poza granicami Polski w badaniu wzięły udział: Allehande Kokken – Dania, Ford – Niemcy, Ikea – Niemcy, Marionnaud Perfumeries – Francja, Thales Group – Francja, Elecricite Reseau Distribution – Francja, Max Hamburgerrestauranger - Szwecja, Rehab Station – Szwecja, Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – Cypr, Parlament Europejski.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wójcik
PR & Marketing Manager
tel. +48 22 420 20 97
tel. kom. +48 506 287 577
agnieszka.wojcik@hrk.eu

 

***
O ekspercie wypowiadającym się w materiale:

Joanna Kotzian, menedżer zespołu Employer Branding w HRK

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania Mediami w WSB
NLU. Tematyką HR i komunikacji zajmuje się od 2000 r., a od 2008 r. współpracuje z klientami w obszarze Employer Brandingu. Współtworzy metodologię badań wizerunku i kieruje ich realizacją na zlecenie dużych firm polskich i międzynarodowych. Buduje strategie wizerunkowe firm i odpowiada za ich wdrożenie. Angażuje się w projekty komunikowania zmian organizacyjnych. W ramach Bernard Hodes Global Network współpracuje z ekspertami Employer Brandingu na całym świecie.

W przypadku chęci otrzymania zdjęć ekspertów w wyższej rozdzielczości – prosimy o kontakt: agnieszka.wojcik@hrk.eu

O HRK
HRK jest jedną z największych organizacji doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Od 2000 r. wspieramy menedżerów w pozyskiwaniu pracowników i skutecznym zarządzaniu personelem. Pracujemy w zespołach ekspertów specjalizujących się w poszczególnych sektorach gospodarki. Oferujemy usługi rekrutacji pracowników, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z zaawansowanymi badaniami Assessment/Development Centre), budowanie ścieżek kariery, employer branding oraz – pod marką HRK Payroll Consulting – administrację wynagrodzeniami i zarządzanie dokumentacją personalną. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Gdyni. Więcej:
www.hrk.eu i www.hrk.pl

2014-10-20 ,