Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ile zarobisz w dużym, a ile w małym mieście?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_bc762ab1237401074.jpg
Ile zarobisz w dużym, a ile w małym mieście?
Osoby pracujące w dużych miastach zarabiały o 1 000 PLN więcej niż zatrudnieni w miastach do 50 tys. mieszkańców – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.  

Na poziom płac w dużych i małych miastach wpływał między innymi poziom wykształcenia, staż pracy, szczebel zatrudnienia oraz rodzaj dominującego kapitału w firmie. Wśród najlepiej wynagradzanych osób znalazły się te z wykształceniem wyższym magisterskim zatrudnione w dużych miastach. Połowa z nich zarabiała powyżej 5 000 PLN. Płacę równą bądź przekraczającą 5 000 PLN otrzymywali również pracownicy dużych miast ze stażem pracy pomiędzy 6 a 15 lat. Dla porównania, wynagrodzenia osób z tym stażem w małych miastach nie były wyższe niż 4 000 PLN. 

Pracownicy szeregowi w miejscowościach o liczbie mieszkańców od 500 tys. do 1 mln zarabiali o 300 PLN więcej niż osoby na tym szczeblu w małych miastach. Znaczne dysproporcje w zarobkach stają się widoczne od szczebla specjalisty. Gdy w dużych miastach 50% starszych specjalistów zarabiało co najmniej 5 700 PLN, połowa osób na tym szczeblu zatrudnienia w małych miastach otrzymywała co najwyżej 4 200 PLN.

W małych miastach, co czwarty kierownik małego zespołu zarabiał poniżej 4 000 PLN, a więc tak jak 25% starszych specjalistów w dużych miastach. Podobnie, co czwarty kierownik zespołu powyżej 10 osób w dużym mieście zarabiał powyżej 11 000 PLN, podczas gdy połowa zatrudnionych na szczeblu dyrektora i zarządu w małym mieście nie zarabiała więcej niż 10 000 PLN. 

Wynagrodzenia całkowite brutto osób na różnych szczeblach zatrudnienia w dużych i małych miastach w 2013 roku (w PLN)
 
 
szczebel zarządzania
próba
25% osób zarabia poniżej
mediana
25% osób zarabia powyżej
małe miasta
(do 50 tys. mieszkańców)
pracownik szeregowy
4 185
1 850
2 400
3 200
specjalista
3 316
2 548
3 350
4 500
starszy specjalista
1 374
3 060
4 200
6 000
kierownik małego zespołu (2-10 osób)
1 419
3 500
5 000
7 200
kierownik zespołu (powyżej 10 osób)
839
4 000
5 800
8 900
dyrektor/zarząd
589
6 500
10 000
17 500
duże miasta (od 500 tys.
do 1 mln mieszkańców)
pracownik szeregowy
4 350
2 070
2 700
3 540
specjalista
7 681
3 000
4 000
5 500
starszy specjalista
3 505
4 000
5 700
8 500
kierownik małego zespołu (2-10 osób)
2 815
4 300
6 300
9 200
kierownik zespołu (powyżej 10 osób)
1 459
5 000
7 300
11 000
dyrektor/zarząd
1 083
8 106
13 200
21 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013roku

 

 

2014-04-01 ,