Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wywiad z Agnieszką Bielską - koordynatorką Wolontariatu Europejskiego w FRSE

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_34adaa39791004494.png
Wywiad z Agnieszką Bielską - koordynatorką Wolontariatu Europejskiego w FRSE
Wolontariat Europejski   (European Voluntary Service – EVS) to, przede wszystkim, źródło niepowtarzalnych doświadczeń. Czasem staje się on także początkiem kariery zawodowej. EVS daje możliwość poznania pracy w środowisku międzynarodowym, a takie doświadczenie nie jest łatwe do zdobycia. Poprzez tego rodzaju aktywności zwiększamy swoje szanse na rynku pracy. Pokazujemy przyszłemu pracodawcy, że nie boimy się podejmowania nowych wyzwań i jesteśmy w pełni samodzielni. O Wolontariacie Europejskim rozmawialiśmy z Agnieszką Bielską  - koordynatorką Wolontariatu Europejskiego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Youngpro.pl: Jako program „Młodzież w działaniu” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podejmujecie wiele inicjatyw. Jedną z nich jest „Wolontariat Europejski”. Opowiedz proszę w kilku zdaniach o co w nim chodzi.
Agnieszka Bielska: Wolontariat Europejski skierowany jest do wszystkich młodych ludzi w wieku 18-30 lat. Wolontariat Europejski Umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze pracując na rzecz społeczności lokalnych mogli również zdobywać kompetencje, a także umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

W jakich dziedzinach mogę zostać wolontariuszem?
Niemalże we wszystkich. Wolontariat Europejski, jak z resztą każdy wolontariat daje możliwość sprawdzenia się i niesienia pomocy w wielu dziedzinach. Wszystko zależy od zainteresowań osoby, która chce zostać wolontariuszem. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Wiem już czym jest „Wolontariat Europejski”. Zdecydowałem się – jadę!  Jakie działania muszę podjąć, aby wziąć w nim udział?
Osoba zainteresowana Wolontariatem Europejskim musi wziąć sprawy w swoje ręce. Nie ma bazy gotowych ofert pracy wolontariackiej. Polega to zawsze na tym, że wolontariusz musi sam określić jaka dziedzina pracy go interesuje i jaki kraj. Kierując się tymi kryteriami powinien zajrzeć na stronę http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm gdzie znajduje się baza opisów organizacji, które są zainteresowane goszczeniem wolontariuszy w ramach EVS. Wolontariusz powinien kontaktować się z organizacjami, których opisy wydają mu się interesujące, a działania inspirujące. Organizacja zwykle prosi o przesłanie CV i listu motywacyjnego z odpowiedzią dlaczego akurat chce uczestniczyć w podejmowanych przez organizację działaniach.
Kontakt z organizacją to dopiero początek przygody z Wolontariatem Europejskim. Wolontariusz oprócz organizacji goszczącej za granicą musi poszukać tu w Polsce organizacji, która go wyśle. Taką organizację można znaleźć również w bazie internetowej http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. W momencie, gdy organizacja goszcząca zdecyduje się przyjąć wolontariusza, wówczas 3 partnerów - wolontariusz, organizacja goszcząca i wysyłająca muszą stworzyć projekt i napisać wniosek o dofinansowanie, który zostanie złożony do NA. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, oznacza, że wolontariusz może zacząć przygotowania do wyjazdu.

Jakie dokumenty będą mi potrzebne?
Wolontariusz będzie musiał zapewne przygotować swoje CV i list motywacyjny. Może zostać poproszony o wypełnienie kwestionariusza. W zależności od Państwa – dowód osobisty lub paszport, ewentualnie wiza.

Gdzie mogę znaleźć pomoc?
Partnerem dla wolontariusza będzie zawsze organizacja wysyłająca i goszcząca i to z nimi wolontariusz musi się kontaktować. Informacje o ciekawych, zaakceptowanych już projektach znajdują się często na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl. Z pytaniami o Wolontariat Europejski można zawsze zwrócić się do konsultantów regionalnych programu „Młodzież w działaniu”. Ich lista znajduje się na stronie www.mwd.org.pl

Wyjazd zagraniczny wiąże się z dużymi kosztami. Czy mogę liczyć na wsparcie finansowe z ramienia Waszego programu?
Wolontariat Europejski może być całkowicie bezpłatny dla wolontariusza. Dofinansowanie, które otrzymuje organizacja pozwala na pokrycie między innymi: kosztów podróży wolontariusza  do i z miejsca projektu, zakwaterowanie czy wyżywienie. Dodatkowo, wolontariusze otrzymują drobne kieszonkowe na własne wydatki. Wolontariusz może być poproszony przez organizację o pokrycie 10% kosztów podróży na miejsce projektu.   Szczegółowe informacje dotyczące tego co wolontariusz ma zagwarantowane można znaleźć na stronie:  http://www.mlodziez.org.pl/ile-to-kosztuje  

W jaki sposób mogę się rozwijać podczas uczestnictwa w wolontariacie?
Wolontariat Europejski daje niesamowite możliwości działania. To od wolontariusza, jego aktywności i zaangażowania zależy jak wykorzysta szansę, która przed nim stoi. Wolontariusze rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne. Praca na wolontariacie to praca z innymi ludźmi. Dlatego też wolontariusze rozwijają w największym stopniu umiejętność pracy w zespole, umiejętności wyrażania własnego zdania i realizacji własnych pomysłów. Wolontariat Europejski daje możliwość sprawdzenia siebie w środowisku międzynarodowym. W projektach EVS biorą udział zazwyczaj wolontariusze z różnych krajów, a to wymaga od wolontariusza elastyczności i umiejętności reagowania na zmiany. Ważną umiejętnością potrzebną przy realizowaniu projektów jest również umiejętność prezentowania własnego zdania, punktu widzenia w dyskusji. Wbrew pozorom nie jest to powszechna umiejętność. Praca w Wolontariacie Europejskim bardzo często wymaga ustalenia z innymi wolontariuszami i organizacją goszczącą jakie działania podejmą wolontariusze, a w takiej dyskusji zawsze warto zabierać głos. Udział w projekcie zdecydowanie rozwija również wrażliwość i empatię, a także umiejętność reagowania na potrzeby innych ludzi.

Veni, vidi… i wróciłem do domu. Co po zakończonym wolontariacie?
Wolontariusze po powrocie mogą zaangażować się w swoich lokalnych środowiskach. Tam jest zawsze sporo do zrobienia. Po powrocie wolontariusz powinien spotkać się ze swoją organizacją wysyłającą i być może wspólnie ustalą jak wykorzystać umiejętności, które wolontariusz zdobył podczas wolontariatu. Może to być na przykład spotkanie dla osób, które są zainteresowane wolontariatem, mogą to być np. warsztaty dla osób z którymi pracuje organizacja wysyłająca. Inną formą zaangażowania po wolontariacie jest zaangażowanie się w prace Stowarzyszenia Uczestników Wolontariatu Europejskiego "Trampolina". Trampolina skupia byłych wolontariuszy EVS, którzy podejmują działania na rzecz promowania Wolontariatu Europejskiego ale również realizują ciekawe inicjatywy w swoich lokalnych środowiskach.

Czy „Wolontariat Europejski” jest szansą na start kariery zawodowej?
Zdecydowanie tak. Może się i tak zdarzyć, że udział w Wolontariacie Europejskim poprowadzi bezpośrednio do zdobycia pracy. Czasem organizacje goszczące są tak zadowolone ze swoich wolontariuszy, że proponują im pracę. Jednakże najważniejsze w EVS jest to, że jest to droga do zdobywania unikatowych doświadczeń, które mogą być dla pracodawcy bardzo ważne. Pracodawca doceni bardziej osobę, która brała udział w projekcie Wolontariatu międzynarodowego niż osobę, która takie doświadczenia nie ma. EVS daje możliwość poznania pracy w międzynarodowym środowisku, a takie doświadczenie trudno jest zdobyć. Dla pracodawcy oznacza to, że potencjalny pracownik nie boi się podejmować wyzwań i jest samodzielny. Warto zdobywać doświadczenia rożnego typu.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.


2013-07-17 ,