Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wiarygodne referencje

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_0d4b6792734566074.jpg
Wiarygodne referencje

Referencje wystawione przez poprzedniego pracodawcę mogą być cenną wskazówką dla rekruterów. Tylko, że nie zawsze i nie każde. Frazy: „Szybko nawiązał dobre relacje ze współpracownikami”, czy „profesjonalnie podchodził do pełnionych obowiązków”, mogą rzeczywiście oddawać wysokie standardy pracy kandydata, jednak często są to tylko miłe słowa, sympatyczny gest. Rekruterzy nie są przekonani o wiarygodności takich informacji. Jak więc powinny wyglądać rzetelnie przygotowane referencje, które stanowić będą sprawdzone źródło informacji?

Zasoby internetu są pełne wzorów referencji, które pracodawca może wystawić swojemu byłemu pracownikowi. Wyglądają one jednak bardzo podobnie, te same słowa i ten sam pochwalno – dziękczynny wydźwięk. Nawet jeśli pracodawca z nich nie skorzysta i sam zredaguje list polecający to niestety jest on często  niepokojąco podobny i podejrzanie pozytywny. Nic dziwnego, że rekruterzy traktują je często jako pomniejszą wskazówkę, miły gest.

W jaki sposób dołączyć referencje do dokumentów aplikacyjnych?

W kwestii załączania referencji do aplikacji nie ma wypracowanych jednorodnych standardów. W ogłoszeniach rekrutacyjnych znajduje się jednakże informacja o potrzebnych dokumentach – najczęściej CV oraz liście motywacyjnym. Dodanie do nich wszystkich referencji jest więc przesyłaniem rekruterowi dokumentów, o które nie prosił. 

Można natomiast pomyśleć o zaznaczeniu w CV, przy konkretnym doświadczeniu zawodowym, że posiada się referencje. W liście motywacyjnym warto też wspomnieć, że podczas potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej chętnie się je zaprezentuje. Na taką informację, miejsce jest również w treści maila, do którego załączona jest aplikacja. W takiej sytuacji, przed podjęciem decyzji o zaproszeniu na rekrutację, rekruter może poprosić o uprzednie ich przesłanie.

Wiarygodność oraz wartość informacyjną referencji w znaczącym stopniu zwiększy podanie służbowych  danych kontaktowych do konkretnej osoby (przełożonego, bądź pracownika działu zasobów ludzkich). Rekruter ma dzięki temu możliwość ich zweryfikowania oraz postrzega je jako bardziej wiarygodne. Osoba wymieniona w dokumencie powinna jednak najpierw wyrazić na to zgodę.

Na rozmowę rekrutacyjną najlepiej przynosić kopie referencji, tak żeby rekruter mógł je od razu dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Jakie informacje powinny być zawarte w referencjach?

Choć referencje wystawia pracodawca, to pracownik może mieć niewielki wpływ na ich ostateczny kształt oraz zawartość i warto z takiej możliwości skorzystać. Wystarczy przed ich redakcją poprosić osobę, która wystawi dokument, by zamieściła w nim określone informacje. Stanowczo odradzane jest natomiast wpływanie na treść dokumentu: rekruter otrzyma niewiarygodne informacje o małej wartości informacyjnej, pracodawca straci uznanie przeceniając swojego byłego pracownika, a kandydat nie otrzyma rzetelnych referencji.

Rekruter powinien znaleźć w referencjach następujące informacje:

  1. Historia zatrudnienia. Wiarygodne referencje powinny być bogate w obiektywne informacje dot. historii zatrudnienia [okres i forma zatrudnienia, zajmowane stanowiska, zakres obowiązków, doskonalenia zawodowe, ilościowa informacja o osiąganych wynikach pracy, wyróżnienia, udział w konferencjach].
  2. Mocne strony pracownika. Jest to najbardziej wrażliwa na zniekształcenia część referencji i rekruterzy często nie mają zaufania do informacji w niej zawartych. Co może wpłynąć na lepszy jej odbiór, to indywidualna i całościowa ocena mocnych stron pracownika. Każdy osąd może np. potwierdzać obiektywny wskaźnik. Opinia, że pracownik chętnie się uczy może być uwiarygodniona liczbą odbytych szkoleń, natomiast informację, że Pan/i X jest osobą proaktywną – może kończyć przedstawienie wdrożonych przez niego/nią innowacyjnych projektów.
  3. Informacje o przyczynach rozstania się z pracownikiem. Powód zwolnienia/odejścia pracownika ujęty w referencjach ma dla rekruterów bardzo dużą wartość informacyjną. 
  4. Zwroty grzecznościowe. Np. wyrażające przekonanie, że pracownik świetnie się odnajdzie w pracy na podobnym stanowisku w innej firmie. 
  5. Dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje

Są to informacje, które pozwalają rekruterowi zweryfikować informacje zawarte w CV, obrazujące stanowisko pracy oraz osiągnięte wyniki. Kontrowersje budzi natomiast zbyt entuzjastyczna ocena pracownika. Traktowana jest często jako tylko/aż miły gest ze strony pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że wypełnione nimi referencje należy od razu odłożyć na półkę, ponieważ mogą one zainspirować rekrutera do bezpośredniego kontaktu z poprzednim pracodawcą kandydata.

Więcej o referencjach

  • Większym zaufanie wzbudzają referencje wystawione przez pracodawców korporacyjnych. Cechują się one relatywnie dużą rzetelnością, która wynika ze strategii budowania dobrych relacji z innymi podmiotami rynku pracy. Inaczej mówiąc duże firmy wolą nie narażać dobrego wizerunku poprzez promowanie niedopasowanych do wymogów stanowiska pracowników.
  • Im bardziej referencje różnią się od standardowych wzorów referencji tym lepiej świadczy to o kandydacie oraz jego poprzednim pracodawcy. Stanowi to wskazówkę, że osoba, która je wystawiła podeszła do tego personalnie i profesjonalnie starając się sporządzić rzetelny opis pracownika.
  • Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia referencji. Kodeks prawa pracy obliguje go tylko do wydania świadectwa pracy, w którym znajdują się tylko podstawowe informacje, a jej forma i treść jest ściśle określona. Co więcej nie może ona zawierać opisu pracownika oraz oceny jego wyników.
  • Kontrowersje natury prawnej wzbudza kontaktowanie się z poprzednim przełożonym kandydata, bez otrzymania jego wyraźnej zgody. Zarówno rekruter jak i osoba wystawiająca referencje powinny zostać poinformowane o tym, że dokument stanowi podstawę do kontaktu obydwu stron.
  • Referencje są dla rekrutera tylko dodatkowym źródłem informacji o potencjalnym kandydacie.


2011-09-22 ,