Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Ścieżka kariery studenta

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_4b0698879e666332.jpg
Ścieżka kariery studenta

Dyplom magistra i doświadczenie wyniesione z prostych, dorywczych prac nie wystarczy by po zakończeniu studiów odnaleźć się na rynku pracy i dostać dobrze płatną pracę, najlepiej w tzw. „swoim zawodzie”. Studia to nie tylko czas wytężonej nauki i budowania merytorycznych podstaw przyszłej kariery zawodowej, ale także etap, w którym młodzi ludzie powinni na rynek pracy już pewnym krokiem wchodzić. Najlepiej w oparciu o spójną strategię rozwoju zawodowego. W artykule przedstawiamy jak ją opracować w 3 prostych krokach.

Ścieżka kariery studenta | Krok 1. | Analiza potencjału zawodowego

Pierwszy październik oznacza dla świeżo upieczonych żaków nowy etap w ich karierze edukacyjnej, dużo nowości i jeszcze więcej nauki. To także najlepszy czas by rozpocząć świadome budowanie swojej ścieżki zawodowej.

Dlaczego planowanie własnej kariery na wiele lat do przodu jest tak istotne? Po pierwsze, samodzielne wybranie konkretnego i jasnego kierunku rozwoju pozwala bardziej efektywne zarządzanie jego realizacją. Jeżeli wiemy dokąd zmierzamy i jakie kolejne etapy nas przybliżają do celu to łatwiej nam planować samą podróż. Po drugie, konsekwentna realizacja postawionych przed sobą założeń daje nam poczucie, że jesteśmy „kowalami własnego losu”, że wybór miejsca pracy był samodzielnym wyborem, a nie zwykłym zbiegiem okoliczności.

Co więcej przygotowując się, do strategicznego rozplanowania własnej kariery stoimy przed koniecznością dokładnego przemyślenia swoich uzdolnień, mocnych stron, poziomu posiadanych umiejętności, ale też uświadomienia sobie co nas ogranicza, jakie są nasze deficyty. Trzeba również uzmysłowić sobie co lubimy robić, czy wolimy pracować w ciągłym biegu a naszych myśli nie zakłóca hałas, czy wolimy spokojną pracę w cichym biurze.

Taka wiedza, pomoże nam lepiej odnaleźć się na rynku pracy – skoro wiemy do jacy jesteśmy i jakie stanowisko pracy, kultura korporacyjna i pracodawca nam odpowiada, to szukamy bardziej precyzyjniej i angażujemy się w te możliwości, które gwarantują nam sukces. Stratą czasu jest odbywanie praktyk albo stażu w miejscu, w którym nie lubimy przebywać i nie nauczymy się kluczowych pod kątem przyszłej kariery umiejętności.

Na tym etapie należy sobie odpowiedzieć również na pytanie jakie wartości są dla nas najważniejsze. Wolimy mieć więcej pieniędzy, czy więcej czasu dla siebie i bliskich; dobrą atmosferę w pracy, czy rywalizujące i zmuszające do rozwoju otoczenie. Czy zależy nam na dobrej płacy „tu i teraz”, czy jesteśmy w stanie poświęcić wyższe zarobki, dla perspektywy szybkiego awansu. Czy chcielibyśmy pracować w sektorze komercyjnym, publicznym, a może w pozarządowym?

Świadomy student / absolwent jest ponadto lepszym kandydatem w oczach pracodawcy. Wie czego chce i wie jak to osiągnąć. Potrafi skuteczniej argumentować dlaczego powinien otrzymać określoną posadę, wykazuje większy entuzjazm i zaangażowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W analizie naszego potencjału zawodowego pomóc może udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. Wesprzeć może nas również uczelniane biuro karier, gdzie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia zatrudnionych tam doradców zawodowych. Będąc w takim biurze warto zapytać, czy możliwe jest wykonanie testu preferencji zawodowych. Warto interesować się rynkiem pracy, czytać dużo artykułów i dużo rozmawiać ze znajomymi.

Ścieżka kariery studenta | Krok 2 | Cel zawodowy

Drugim krokiem niezbędnym w planowaniu własnej kariery jest zdefiniowanie własnego, ambitnego celu zawodowego. Pomoże nam w tym wiedza z pierwszego etapu wyznaczania ścieżki kariery.

Jak powinien wyglądać dobrze zdefiniowany cel? Warto odnieść się do kryteriów dobrze postawionego celu zawartych w akronimie SMART. Każda litera oznacza jedną z cech charakteryzującą taki cel.

  • S (Specific) – szczegółowy. Cel powinien być prosty, ale szczegółowy, jednoznaczny i niepozwalający na luźną interpretację.
  • M (Measurable) – mierzalny. Sformułowanie celu w taki sposób, by jednoznacznie można było określić stopień jego wykonania.
  • A (Ambitious) – ambitny. Cel powinien stanowić wyzwanie.
  • R (realistic)- realistyczny. Dobrze zdefiniowany cel to również taki, który realnie można osiągnąć, musimy wierzyć, że osiągniemy sukces.
  • T (time) –określony w czasie. Cel, który posiada termin realizacji, deadlinie, jest bardziej motywujący.

Co ważne, tzw. „smartne cele” najlepiej sprawdzają się przy założeniach krótkoterminowych i średnioterminowych, np. „do roku 2013 będę pracował/a na pełen etat jako nauczyciel/ka w szkole publicznej”.

Ścieżka kariery studenta| Krok 3 | Wybierz 3 etaty

Podczas planowania ścieżki rozwoju należy uwzględnić 3 prace, tj. przemyśleć swoją sytuację zawodową w kontekście pracy, którą się wykonuje aktualnie; pracy, którą potencjalnie może się wykonywać w niedalekim odstępie czasowym; pracę docelową – wymarzoną.

Praca obecna. Praca, którą wykonuje się aktualnie. Może być ona zgodna z zawodem lub nie, można ją także różnie oceniać po względem płacy, stanowiska, obowiązków, atmosfery pracy, jednak z jakiś przyczyn zdecydowaliśmy się by ją podjąć.

Praca alternatywna. Warto być zorientowanym na rynek pracy, cały czas przeglądać aktualne ogłoszenia i założyć profile z E-CV na portalach rekrutacyjnych, niezbędny okazuje się również networking dlatego należy utrzymywać dobre relacje ze znajomymi i kontrahentami. Praca alternatywna to konkretne stanowisko pracy, które możemy zająć w sytuacji gdy praca w obecnej firmie przestanie być wartościowa, lub coś złego dzieje się wewnątrz organizacji. Dlaczego jest to takie ważne? Zapewnia komfort psychiczny, który pozwala lepiej skupić się na pracy i zręczniej negocjować z szefem warunki umowy.

Praca docelowa [wymarzona]. To taka praca, w takiej firmie i za takie pieniądze, która spełniłaby wszystkie wymagania, pozwoliłaby na pełny rozwój oraz poczucie spełnienia. Pracę wymarzoną można definiować z różną perspektywą czasową. Np. w ciągu najbliższych 2 lat, określony kandydat chciałby zostać konsultantem biznesowym, za 10 lat – managerem regionu, a za 15 lat chciałby prowadzić własną firmę.

2011-11-22 ,