Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Jak inwestować w karierę?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_800607ebb68575662.jpg
Jak inwestować w karierę?
Wyższe wykształcenie, dostęp do wiedzy i możliwość zdobywania doświadczenia w trakcie studiów stwarza młodym ludziom szansę na rozwój kariery zawodowej w przyszłości. Zdaniem ekspertów atrakcyjność absolwenta w oczach pracodawcy zwiększają obecnie studia kierunkowe oraz praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języków obcych, podstaw zarządzania projektami czy programów SAP, Excel i Access. Nieocenione są również dodatkowe aktywności, np. specjalistyczne kursy i szkolenia, świadczące o ciągłym inwestowaniu we własny kapitał intelektualny.

– Najważniejsza jest bardzo dobra znajomość jednego lub dwóch języków europejskich, w tym języka angielskiego. Poszukiwane są osoby mówiące zarówno w „popularnych” językach, takich jak niemiecki, francuski, włoski, ale premiowana jest również znajomość języków rzadkich, np. tureckiego, czeskiego, szwedzkiego czy norweskiego. Ponadto istotna jest zdolność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy i motywacja do nauki, a także tzw. kompetencje miękkie: komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole czy zarządzania własnym czasem – mówi Renata Sima, Dyrektor Generalna Usług Outsourcingowych firmy Hewlett-Packard. Eksperci podkreślają, że dzięki tym umiejętnościom młodzi ludzie łatwiej odnajdują się w nowym środowisku, nawiązują kontakty oraz radzą sobie w sytuacjach stresujących. – Oprócz konkretnej wiedzy i kompetencji językowych doceniamy u kandydatów otwartość na nowe wyzwania i chęć rozwoju zawodowego – dodaje Renata Sima. Pomiędzy kwalifikacjami kandydatów a oczekiwaniami pracodawców często istnieje jednak ogromna przepaść, dlatego wybór ścieżki edukacji i rozwoju zawodowego powinien być świadomy i przemyślany oraz dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Studia, ale jakie?

Pomimo szerokiej oferty edukacyjnej polskich uczelni, rynek pracy boryka się obecnie z problemem niedopasowania umiejętności kandydatów do oczekiwań pracodawców – wynika z badania „Bilans kapitału ludzkiego”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Uniwersytet Łódzki, gdzie powstał kierunek „Lingwistyka dla biznesu”, utworzony dzięki połączeniu sił dwóch wydziałów: filologicznego i zarządzania, we współpracy z globalnymi firmami Infosys BPO Poland oraz Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard. To innowacyjny i obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków na UŁ. Do tej pory chęć podjęcia studiów w trybie stacjonarnym zgłosiło blisko 300 osób, co oznacza, pięciu kandydatów na jedno miejsce. – Absolwenci szkół wyższych, którzy kończą dodatkowe studia podnoszące ich kompetencje językowe, poszerzają perspektywy własnego rozwoju zawodowego i zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy – mówi Magdalena Jóźwiak, Menedżer HR, Infosys BPO Poland. – Nowy kierunek studiów to dla młodych ludzi szansa na poprawienie swojej przyszłej pozycji zawodowej poprzez połączenie znajomości języków obcych z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z obszaru biznesu. Zajęcia prowadzone w ramach „Lingwistyki dla biznesu” będą miały także na celu przekazanie informacji dotyczących specyfiki pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz wskazanie, jakie umiejętności praktyczne oraz miękkie są szczególnie cenione u pracodawców – dodaje.

Inwestować inaczej – w siebie

Kryteria zatrudnienia wskazywane przez pracodawców to dla młodych ludzi wskazówka, jaki kierunek kształcenia oraz inwestowania w siebie wybrać, by zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Przeznaczenie środków finansowych i czasu na własny rozwój z myślą o korzyściach w przyszłości to najbardziej opłacalna forma inwestowania, która procentuje przez całe życie. Dlatego warto zacząć o tym myśleć już na etapie planowania ścieżki edukacji i kariery. Specjalistyczne kursy i szkolenia, nietypowe studia, a także rozwijanie znajomości języków obcych to jedne z najbardziej popularnych aktywności. Może się jednak okazać, że znajdują się poza zasięgiem budżetu. – Na rynku istnieje wiele instrumentów, które ułatwiają systematyczne oszczędzanie i planowanie wydatków. Dobrym sposobem jest założenie rachunku oszczędnościowego. Jest to rozwiązanie, które pozwala na gromadzenie i stały dostęp do funduszy. Jeżeli natomiast posiadamy już pewną sumę pieniędzy, warto założyć lokatę, która jest przeważnie wyżej oprocentowana. Wtedy nawet niewielkie kwoty, ale gromadzone regularnie, pozwolą zebrać niezbędną pulę – mówi Jarosław Sadowski, Główny Analityk firmy Expander. Zdarza się jednak, że w napiętym studenckim budżecie trudno wygospodarować środki na oszczędności. W takiej sytuacji warto zainteresować się kredytem. – Szczególnie korzystne warunki oferują kredyty studenckie. Aby się o nie ubiegać należy posiadać status studenta, niezależnie od trybu studiów. Kredyt jest udzielany na preferencyjnych warunkach – stopa procentowa spłaty wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, a pozostała część oprocentowania jest spłacana z budżetu państwa – dodaje ekspert. Co więcej, 5% absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce może liczyć na umorzenie zadłużenia.
Podjęcie wysiłku i chęć inwestowania czasu i pieniędzy we własny rozwój ułatwia młodym ludziom odnalezienie się na współczesnym, trudnym rynku pracy. Zdobycie kierunkowego wykształcenia, znajomość języków obcych oraz dodatkowe aktywności w ramach podnoszenia kwalifikacji przynoszą nie tylko sukces zawodowy i korzyści finansowe w przyszłości, ale także satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy.


Informacje uzupełniające

„Lingwistyka dla biznesu” to kierunek zainspirowany potrzebami pracodawców, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże. To unikatowy projekt na skalę kraju. Połączenie sił kadry naukowej Uniwersytetu Łódzkiego z praktykami branży BPO zapewni rozwój profesjonalnych umiejętności językowych i biznesowych, a tym samym zwiększy atrakcyjność absolwentów na współczesnym, trudnym rynku pracy.

Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie do nich oferty edukacyjnej uczelni. „Lingwistyka dla biznesu” to kolejny projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Partnerami Innowacyjnej Edukacji, elitarnego grona współpracujących z Uczelnią firm. Uniwersytet Łódzki stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w celu zwiększenia atrakcyjności swoich absolwentów na współczesnym rynku pracy. Prof. Bogdan Gregor, Prorektor UŁ ds. ekonomicznych2014-02-04 ,