Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

5 najlepszych programów studiów w Polsce

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_872aba56d79451607.jpg
5 najlepszych programów studiów w Polsce

Nowoczesne metody nauczania i współpraca z przedsiębiorcami – tym charakteryzują się najlepsze programy nauczania. W listopadzie br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło pod tym kątem programy zgłoszone do konkursu. Już wkrótce przeznaczy 62 miliony złotych na ich wdrożenie i realizację. Sprawdzamy jakie kierunki, na jakich uczelniach zajęły miejsca w czołówce i dlaczego.

W konkursie wzięło udział 37 uczelni, w tym 9 niepublicznych, zgłaszając łącznie 62 kierunki studiów. Wnioski oceniał zespół ekspertów powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najlepiej w konkursie wypadły: Uniwersytet Jagielloński (5 nagrodzonych kierunków) oraz Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza (po cztery nagrodzone kierunki studiów).

– Warto docenić starania wszystkich uczelni, które zgłosiły się do konkursu. Kreatywność w udoskonalaniu programów studiów była imponująca – podkreśla prof. Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Połowa prac dyplomowych studentów automatyki i robotyki Politechniki Łódzkiej dotyczy problemów, z którymi zetknęli się podczas praktyk w przemyśle. Studenci kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą blogi i fotoblogi, uczestniczą w warsztatach kreatywnego pisania. Studenci nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie ćwiczą na symulatorach i odbywają obowiązkowe roczne praktyki morskie. A studenci technologii żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim uczą się o alergenach pokarmowych, które trapią coraz szerszą grupę konsumentów – wylicza minister.

Pełną listę nagrodzonych kierunków można zobaczyć tutaj. Prezentujemy 5 najlepiej ocenionych kierunków studiów wraz z uzasadnieniem komisji.

Najlepsze programy studiów: Miejsce 5

Bielska Wyższa Szkoła Im. Józefa Tyszkiewicza W Bielsku-Białej, Wydział Ekonomiczno-Techniczny

Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia

Kosmetologia na Bielskiej Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza zajęła wysokie, 5 miejsce na liście nowoczesnych programów studiów. Dla niektórych to niemałe zaskoczenie. Uczelnia nie należy w końcu do grona największych, ani najbardziej znanych ośrodków akademickich, a jej historia zaczyna się stosunkowo wcześnie, bo w 1992 roku.

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku szkół wyższych, uczelnia nie przestaje w wysiłkach by unowocześnić i uatrakcyjnić swoją ofertę. Sukcesywnie pozyskuje środki unijne na rozwój uczelni, a także podpisała umowę o współpracy dydaktycznej z takimi potentatami IT jak Cisco, czy Microsoft. Działania uczelni bardzo silnie zorientowane są na kształcenie praktyków.

BWS im. J.Tyszkiewicza prowadzi kierunek kosmetologia od 2009 roku, w skład którego wchodzą dwie specjalności: odnowa biologiczna oraz wizaż i kreowanie wizerunku. Wiele analiz i raportów wskazuje, że absolwentom kosmetologii bezrobocie nie grozi.

Uzasadnienie komisji konkursowej:

"Studenci uczą się m.in. różnych technik i technologii zabiegów kosmetologicznych, masaży, relaksacji. W toku studiów mogą się dowiedzieć, jak łączyć i dobrać odpowiednie techniki i oferty zabiegowe do potrzeb klienta. Uczelnia wykorzystuje do kształcenia  e-learning,  media społecznościowe (ang. Personal Learning Environment),  interaktywne animacje czy filmy instruktażowe. Zajęcia prowadzone są także z użyciem niestandardowych metod, m.in.  aktywizujących, eksponujących (drama), czy blended learning z naciskiem na quizy, czaty oraz fora dyskusyjne.

Uczelnia organizuje praktyki i płatne staże w przedsiębiorstwach, obiektach hotelowych SPA, gabinetach medycyny estetycznej i odnowy biologicznej, a także wizyty studyjne w ośrodkach Wellness, SPA oraz wyjazdy na targi branżowe. Certyfikowane zajęcia praktyczne realizowane w przedsiębiorstwach i ośrodkach, prowadzone są przez specjalistów-praktyków, zaś programy prezentacyjno-warsztatowe realizowane przez renomowane firmy branżowe, dostawców i dystrybutorów uznanych marek, urządzeń i technologii."

Najlepsze programy studiów: Miejsce 4

Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunek: fizyka techniczna, studia II stopnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zajął 9 miejsce w rankingu uczelni akademickich 2012 magazynu Perspektywy. Jest to jeden z większych i bardziej utytułowanych uniwersytetów na akademickiej mapie Polski.

UMK zajęło 4 miejsce na ministerialnej liście za program studiów dla kierunku fizyka techniczna II stopnia. Warto wspomnieć, że uczelnia ta jako pierwsza w Polsce wprowadziła ten kierunek do swojej oferty edukacyjnej.

Czym właściwie zajmuje się ta dziedzina wiedzy i czym różni od fizyki klasycznej? Głównie naciskiem na praktykę i wykorzystanie osiągnięć fizyki w konstruowaniu i opracowywaniu nowych rozwiązań technicznych. Studia na UMK umożliwiają ponadto na poznanie podstawowych zasad ekonomii i przedsiębiorczości.

Fizyka techniczna II stopnia jest kierunkiem zamawianym, co oznacza, że najlepsi studenci mają szansę na stypendium w wysokości 1000 zł.

Uzasadnienie komisji konkursowej:

"Na studiach drugiego stopnia prowadzona jest specjalność cyfrowe systemy automatyki o profilu sprzętowym (hardware'owym). Ich absolwenci otrzymują wiedzę i nabywają umiejętności przydatne w projektowaniu i eksploatacji cyfrowych systemów kontrolno-monitorujących, w tym sterowanych i nadzorowanych  komputerowo  systemów automatyki przemysłowej. Specjalność fizyka medyczna daje m.in. gruntowną znajomość zjawisk fizycznych wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.  Z kolei specjalność optoelektronika i mikroelektronika  - przygotowanie w zakresie zaawansowanej diagnostyki materiałów.

Uzupełnieniem  dotychczasowego programu jest wprowadzanie systemu zarządzania jakością kształcenia. Nowością jest zaproszenie przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych do gremiów dokonujących ocen i analiz programów i jakości kształcenia. Pierwszym rezultatem takiej współpracy jest wprowadzenie do programu studiów przedmiotu ,,Podstawy przedsiębiorczości" prowadzonego przez praktyków z małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego."

Najlepsze programy studiów: Miejsce 3

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Kierunek: historia, Studia I stopnia

Nie jest tajemnicą, że alumni historii, nie należą do grona absolwentów mających najłatwiejszy start na rynku pracy, podobnie zresztą jak w przypadku innych kierunków o profilu humanistycznym. Uniwersytet Warszawski opracował więc program studiów, który w założeniu pozwala nabyć studentom kompetencje niezbędne w pracy zawodowej w administracji publicznej, archiwach (w tym e-archiwach), muzeach, wydawnictwach, czy placówkach oświatowych.

Jeżeli więc, ktoś widzi swoją przyszłość jedynie na kierunku historia, to z pewnością powinien rozważyć studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to uczelnia, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Dość powiedzieć, że jest to jeden z największych polskich uniwersytetów, co roku zajmujący 1. lub 2. lokatę w rankingu magazynu Perspektywy.

Uzasadnienie komisji konkursowej:

"Program studiów uzupełniono o zajęcia pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych, uwzględniając oczekiwania pracodawców i studentów oraz potrzeby lokalnego rynku pracy, Instytut oferuje trzy specjalizacje zawodowe, przygotowujące do pracy w: administracji publicznej (także w eadministracji), archiwach (oraz e-archiwach), muzeach, wydawnictwach  czy placówkach oświatowych. Instytut stale współpracuje, m.in. z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym, a obecnie jako jedyny w Polsce przygotowuje studentów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji państwowej i samorządowej.

W dydaktyce Instytutu na studiach I stopnia dominują ćwiczenia warsztatowe, dotyczące poszczególnych epok historycznych. Podczas zajęć w małych grupach studenci pod kierunkiem wykładowcy rozwiązują problemy badawcze. Wymaga się od nich samodzielnego i gruntownego przygotowania się. Dużą wagę przywiązuje się do kształcenia umiejętności poprawnego pod względem językowym i logicznym pisania. W ciągu trzech lat studenci uczestniczą m.in. w semestralnych warsztatach pisania akademickiego „Wstęp do pisania prac uniwersyteckich”, zorganizowanych na wzór amerykańskich academic writing."

Najlepsze programy studiów: Miejsce 2

Akademia Górniczo-Hutnicza W Krakowie, Wydział Humanistyczny

Kierunek: socjologia, studia II stopnia

Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie nie kojarzy z socjologią. Być może zajęcie 2 miejsca w konkursie na najlepsze programy studiów właśnie za ten kierunek humanistycznych zmieni tą sytuację. To jedna z największych polskich wyższych uczelni, zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Wydział Humanistyczny powstał na niej dopiero 2001 roku. Władze uczelni chwalą się na swojej stronie internetowej, że w okresie 6 miesięcy od uzyskania dyplomu, aż 77% absolwentów socjologii WH znajduje pracę, a 12% kontynuuje edukację. Może dlatego, że jednym z głównych aspektów nauczania na tym wydziale są technologie informatyczne.

Uzasadnienie komisji konkursowej:

"Na kierunku prowadzone są specjalności odpowiadające  współczesnym  wyzwaniom, np.  Egospodarka oraz Multimedia i komunikacja społeczna. Tradycyjne wykłady łączone są z projektowymi formami ćwiczeń, pokazującymi możliwość zastosowania studiowanych teorii do rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych. Kadra praktyków z polskich firm z branży internetowej pracuje ze studentami na  case studies, czy projektach i rozwiązaniach wdrażanych w gospodarce i życiu społecznym. Studenci uczą się, jak wykorzystywać nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, wykorzystując techniczne zaplecze AGH.

W trakcie indywidualnych praktyk zagranicznych i krajowych studenci realizują zadania badawcze związane z analizą np. wybranych aspektów funkcjonowania e-gospodarki. Uczą się też, jak budować start-up’y i podejmować własne inicjatywy biznesowe.Powstająca Wydziałowa Rada Społeczna będzie podtrzymywać kontakty z absolwentami i śledzić ich ścieżki kariery. Wydział pracuje  także  nad nową elektroniczną usługą, która ułatwi studentom i absolwentom poszukiwanie pracy."

Najlepsze programy studiów: Miejsce 1

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunek: pedagogika, studia I stopnia

Zwycięstwo Dolnośląskiej Szkoły Pedagogicznej w ministerialnym rankingu na najlepsze programy studiów to niemały pstryczek w nos o wiele większym, starszym i bardziej utytułowanym wydziałom pedagogiki na uczelniach publicznych. Żaden z nich nie znalazł się w gronie nagrodzonych.

Uczelnia mieści się w stolicy województwa – Wrocławiu. Istnieje od 1997 roku u studiuje na niej ponad 7 tys. studentów. W 2005 szkoła uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki a kilka lat później w zakresie dziennikarstwa, od 2009 stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

Czy warto studiować pedagogikę? Zdania są podzielone. Z jednej strony od lat jest to jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, w związku z czym konkurencja na rynku pracy jest naprawdę spora. Z drugiej strony powiększa się też rynek: wciąż zakładane są nowe, prywatne placówki oświatowe, a coraz więcej Polaków kształci się przez całe życie. Warto również wspomnieć, że uzyskanie posady nauczyciela w państwowej placówce oświatowej to pewna, stała praca z mnóstwem benefitów, o których pracownicy innych sektorów mogą tylko pomarzyć.

Uzasadnienie komisji konkursowej:

"Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora - opiekuna, którego głównym zadaniem jest wspieranie podopiecznego na każdym etapie realizacji praktyk. Wydział  współpracuje z wieloma podmiotami społeczno-gospodarczymi, których działalność jest powiązana z kierunkiem studiów. Przedstawiciele środowisk samorządowych, biznesowych, gospodarczych, pozarządowych, współuczestniczą w tworzeniu programów (również międzynarodowych), a także w wypracowywaniu form i metod kształcenia.

Na kierunku prowadzone są wspólne programy kształcenia z uczelniami amerykańskimi. W zajęciach biorą udział zarówno studenci polscy, jaki amerykańscy, np. w Letniej Szkole organizowanej co roku z New School w Nowym Jorku. Oferta edukacyjna ma formę otwartą i pozwala studentowi wybierać najkorzystniejszą dla siebie opcję, np. absolwenci innych uczelni, bez przygotowania pedagogicznego i nieposiadający praktyk w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, mogą uzupełnić te braki w dowolnym momencie w trakcie studiów."

2012-12-03 ,