Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Pytanie do eksperta: jak przygotować się do testów językowych?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_f1a79099434367288.jpg
Pytanie do eksperta: jak przygotować się do testów językowych?
Wkuwanie słownika języków obcych na pamięć? Czy może zarwana nocka z podręcznikiem od gramatyki? Nie wiesz jaka metoda będzie najbardziej skuteczna, aby rzetelnie przygotować się do testów językowych podczas procesu rekrutacyjnego? Jola Cholewińska, Office Assistant w Grafton Recruitment Poland podczas rozmowy z youngpro.pl postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem, podając kilka cennych rad odnośnie testów językowych podczas rekrutacji.


Znajomość języka angielskiego, lingua franca naszych czasów, w stopniu przynajmniej komunikatywnym to standard oczekiwany przez większość pracodawców na rynku.  

Stopień zaawansowania językowego jaki podają kandydaci w CV nie zawsze pokrywa się ze stanem faktycznym. Dlaczego? Nie zawsze musi to oznaczać, że kandydaci koloryzują i „naciągają” znajomość języka obcego na swoją korzyść. Niejednokrotnie zdarza się, że faktyczne umiejętności językowe kandydatów plasują się wyżej niż sami zadeklarowali. Dzieje się tak dlatego, że samemu trudno jest precyzyjnie określić poziom zaawansowania, co często prowadzi do bezpiecznego stwierdzenia w CV „znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym”. Weryfikacja  tego „bezpiecznego” poziomu może być zaskakująco pozytywna bądź rozczarowująca.  

Jak wobec tego dobrze przygotować się do testów językowych?
Na pewno warto powtórzyć zagadnienia  gramatyczne  w ogólnym zarysie. Nie należy skupiać się na detalach, ale  w przypadku testów poziomujących określających znajomość języka według europejskiej skali CEFR (Common European Framework of Reference od A1 do C2, gdzie C2 oznacza biegłą znajomość)  zdarza się,  że pytania  są typowo wyprofilowane na zastosowanie konkretnych czasów gramatycznych, których użycie można rozpoznać po charakterystycznych słowach kluczach.

Jeśli chodzi o słownictwo, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz konwersacje, niewiele uda się zrobić tuż przed samą rozmową kwalifikacyjną. Nie pomoże „kucie”  tak jak tuż przed egzaminem, choć powtórzenie słownictwa, w obszarze którego chcielibyśmy formułować wypowiedzi jest dobrym pomysłem.

Szlifowanie kompetencji językowych wymaga czasu, a przejście z użycia biernej strony znajomości języka  w czynną - odpowiedniej praktyki. Testy poziomujące (placement tests) określające poziom znajomości języka oceniają znajomość języka z perspektywy  globalnej, całościowej.

Z życia wzięte
Obecnie prowadzimy duży projekt rekrutacyjny dla jednego z naszych klientów, który poszukuje osób z językiem włoskim i angielskim. Jako anglistka z wykształcenia i lektor w ramach dodatkowych zajęć byłam poproszona o przygotowanie testu weryfikującego z angielskiego. Test z włoskiego został opracowany przez innego lektora. Na każdy test kandydat ma 20 lub 30 min. składają się z pytań wielokrotnego wyboru, które weryfikują znajomość zagadnień gramatyczno-leksykalnych.  Dodatkowo w ramach testu są 2 teksty i pytania do nich. Testy zostały tak skonstruowane, że badają poziom od A1 do C1. Kandydat, który przychodzi na testy powinien zarezerwować sobie na nie ok 1- 1,5h czasu.

Dodam, że nie zawsze weryfikowana jest znajomość pisemna języka. W wielu przypadkach wystarczy tylko krótka rozmowa w języku obcym sprawdzająca poziom kandydata.


Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku pracy, rozwoju zawodowym, wymaganiom stawianym przez pracodawców? Prześlij swoje pytanie na adres mailowy kontakt@youngpro.pl


2013-08-27 ,