Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Pytanie do eksperta: czym jest urlop na żądanie?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_f1a79099434779363.jpg
Pytanie do eksperta: czym jest urlop na żądanie?
W mieszkaniu pęka rura, wylała pralka, a my powinniśmy być za kilkadziesiąt minut w pracy. Co zrobić? Jest jedno rozwiązanie. Dzwonimy do szefa i mówimy: kochany pracodawco, dzisiaj pozostaje w domu – biorę urlop na żądanie. Możemy to zrobić 4 razy w roku, nie informując o przyczynie takiej decyzji. O czym mowa? Jak skorzystać z tego rodzaju urlopu, aby nie stracić? O czym powinniśmy pamiętać biorąc urlop na żądanie? Podpowiada Jolanta Hryszkiewicz, Payroll Specialist w Grafton Recruitment Poland.

Urlop na żądanie stanowi szczególny sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 1672 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym (poza terminem ustalonym w planie urlopów) nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Wymiar tego rodzaju urlopu nie może przekroczyć 4 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli zatem pracownik wykorzystał 4 dni wskazanego urlopu u jednego pracodawcy, a następnie w tym samym roku zmienił firmę, to u nowego pracodawcy urlop na żądanie już nie przysługuje. W związku z tym pracodawca, u którego ustał stosunek pracy, wydając świadectwo pracy jest zobowiązany zamieścić wzmiankę o wymiarze udzielonego w tym trybie urlopu. Jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik nie wykorzysta przysługującego urlopu na żądanie, to urlop ten staje się w następnym roku kalendarzowym zwykłym urlopem wypoczynkowym.

Instytucja urlopu na żądanie została wprowadzona do kodeksu pracy, aby umożliwić pracownikowi załatwienie spraw osobistych w terminie przez niego wskazanym, bez konieczności informowania o tym pracodawcy. Ustawodawca nie wprowadził bowiem konieczności uzasadniania przez pracownika żądania udzielenia takiego urlopu.

Jeżeli chodzi o formę zgłoszenia żądania udzielenia urlopu, to pracownik dokonuje tego najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zgłoszenie może zostać dokonane w dowolnej formie: osobiście, telefonicznie, a nawet pocztą elektroniczną. W przypadku nieskutecznego dostarczenia pracodawcy informacji o zamiarze skorzystania z tego urlopu, jego nieobecność zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona. Sąd Najwyższy poszedł dalej, ponieważ stwierdził, że „rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem jego przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, która jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to skutkować może rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika” (wyrok SN sygn. II PK 26/08 OSN 2010 r., Nr 3-4, poz. 36, str.111).

Na koniec należy dodać, że obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest bezwzględny. Pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu pracownikowi ze względu na szczególne okoliczności oraz swój szczególnie chroniony interes, które powodują, że obecność pracownika w pracy należy uznać za niezbędną. Z drugiej strony warto również pamiętać, że w myśl przepisu art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy pracodawca, który bez uzasadnionej przyczyny odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (dotyczy to również urlopu na żądanie), może zostać ukarany karą grzywny.


Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku pracy, rozwoju zawodowym, wymaganiom stawianym przez pracodawców? Prześlij swoje pytanie na adres mailowy kontakt@youngpro.pl
2013-09-12 ,