Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Zdalna praca oczami pracowników

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_b9102d864b8211211.jpg
Zdalna praca oczami pracowników

Firma Cisco oraz portal Pracujflexi.pl wspólnie przeprowadziły niereprezentatywne badanie dotyczące wykorzystania i popularności zdalnej pracy w Polsce. Badanie pokazało, że zarówno firmy jak i ich pracownicy dostrzegają pozytywne aspekty pracy zdalnej. Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się prawdziwym oczekiwaniom, potrzebom i zachowaniom pracowników, wpływającym na sposób uzyskiwania dostępu do informacji i komunikowania się w przedsiębiorstwach.

Ponad połowa badanych (51%) uważa, że praca zdalna może być efektywna. Zdalna praca jest również ważnym czynnikiem przy wyborze docelowego miejsca pracy. Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że prawie połowa osób (41%) stwierdziła, że jest skłonna poszukać i w przyszłości zmienić pracę jeżeli firma nie będzie chciała zdecydować się na opcję pracy zdalnej. Ponadto 26% badanych uważa, że nie zgodziłoby się pracować w firmie, która nie docenia korzyści wynikających z pracy zdalnej. Respondenci podkreślają jednak, że zdarzają się wypadki kiedy obecność w biurze jest konieczna. Chodzi tutaj przede wszystkim o spotkania biznesowe.

Kobiety znacznie częściej (15% w stosunku do 8 % mężczyzn) twierdziły, że są bardziej produktywne, kiedy pracują z domu. Natomiast więcej mężczyzn (10% do 2% kobiet) podkreślało, że efektywna i wydajna praca jest możliwa tylko w biurze. Oznacza to, że kobiety wydają się być większymi zwolenniczkami pracy zdalnej, rzadziej niż mężczyźni uznają fizyczną obecność w biurze jako warunek efektywnej pracy.

Blisko ¾ badanych posiada dostęp do sieci korporacyjnej w innym miejscu niż praca. Kolejne 14,2% osób ma nadzieję, że taki dostęp uzyska w przyszłości. Najczęściej wymienianą przeszkodą w dostępie do zdalnej pracy są odgórne zarządzenia obowiązujące w przedsiębiorstwach (47%) oraz stanowisko szefostwa (41%). W przypadku urządzeń na jakich pracownicy chcieliby uzyskać dostęp do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie najczęściej wymieniane są osobiste urządzenia mobilne (60 % badanych). Związane jest to ze wzrostem popularności tabletów i smartfonów, które bardzo ułatwiają pracę zdalną.

Badanie również wykazało, że pracownicy zwracają uwagę na bezpieczeństwo firmowych danych. Aż 72% badanych nie pozwala korzystać z swojego służbowego komputera bez nadzoru. Natomiast blisko 1/3 respondentów zauważa gdy ktoś podsłuchuje ich służbowe rozmowy telefoniczne. Tyle samo zwraca uwagę gdy ktoś patrzy na ekrany ich komputerów.

W niereprezentatywnym badaniu przeprowadzonym wspólnie przez firmę Cisco i portal pracujflexi.pl wzięło udział 120 internautów. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 25-35 lat (64%).

Zdaniem Pauli Wąsowskiej z Cisco „Pokolenie Internetu”, które obecnie wkracza na rynek pracy, ma silny wpływ na wewnętrzne zmiany przedsiębiorstw. – Młodzi konsumenci korzystają na co dzień z rozwiązań mobilnych i najchętniej chcieliby przenieść ten typ komunikacji i współpracy na obszar pracy zawodowej – twierdzi Paula Wąsowska z Cisco. – Również ewolucja naszego trybu życia i sposób prowadzenia współczesnego biznesu w dużym stopniu oddziałuje na zmiany organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstw. Obecnie, praca to już dla nas nie synonim miejsca a wykonywana czynność. Skuteczne wprowadzenie zdalnej pracy w przedsiębiorstwach wymaga od nich gruntownej zmiany organizacyjnej wyliczając m.in. zmiany w ocenie pracowników (zarządzanie przez cele), sposobie zarządzania i kulturze danej organizacji. Strategiczne znaczenie zyskuje sieć będąca platformą telekomunikacyjną, która pozwala na wdrożenie zdalnych rozwiązań, zapewnia poprawę wydajności oraz poziomu bezpieczeństwa środowiska pracy – kończy ekspertka Cisco.

Jak uważa natomiast Aleksandra Klonowska-Szałek z Pracujflexi.pl przeprowadzone badanie potwierdziło, że technologia do pracy zdalnej już jest, nowe pokolenia na rynku pracy są zorientowane na osiąganie rezultatu i doskonale rozumieją, że praca to coś, co się robi, a nie miejsce, do którego się idzie.  – System pracy 9-17 przestaje się sprawdzać. Zaczyna to mieć kluczowe znaczenie dla firm, które starają się pozyskać utalentowanych pracowników. Pozostaje mieć nadzieję, że pracodawcy w końcu to zrozumieją – twierdzi Aleksandra Klonowska-Szałek.

2011-12-19 ,